Viden & Råd


Klimaatlas

DMI's Klimaatlas indeholder data for temperatur, nedbør, vandstand og stormflod. Et kvalificeret bud på, hvordan temperatur og vandstand vil stige samt hyppighed og størrelse af stormflod og skybrud.

UN's verdensmål

Verdensmål nummer 6 forklaret: Rent vand og sanitet


Tværgående samarbejde er nødvendigt

Tværgående samarbejde er kernen til succes indenfor klimatilpasning. Det gælder om at tænke langsigtet samt åbne op for nye muligheder samtidigCoast 2 Coast Climate Challenge

Coast 2 Coast Climate Challenge bygger på samarbejde på tværs af sektorer med et fælles mål om at skabe klimarobuste byer og regioner

Klimavejen

Bæredygtigt dræningssystem, regnvandshåndtering og varmeproduktion – alt dette er integreret i 50 meter af Dalbyvej i Hedensted, bedre kendt som Klimavejen. Hedensted Kommune har i samarbejde med VIA

Vand skaber værdi

En Damvad-analyse dokumenterer, at vandselskabernes arbejde har stor betydning for danskernes livskvalitet og for samfundsøkonomien

Vandpris i Europa

DANVAs medlemsblad danskVAND har sammenlignet vandprisen i en række lande i Europa.

Moderne satellitteknik

Satellitter anvendt i Lemvig og Lemvig Utility