Om Klimatorium

Klimatorium er et innovativt klimacenter placeret på Danmark's vestkyst - dér hvor en stor del af klimaudfordringerne finder sted. Klimatorium er baseret på Quadruple Helix modellen, hvor tværfaglig samarbejde er opskriften til success. De fire Quadruple Helix hjørnestene er den offentlige samt private sektor, universiteter, forskningsinstitutioner samt den almene borger. Sammen finder aktørerne frem til innovative klimaløsninger og formår at formidle et stærkt budskab.

Klimatorium vil gennem stærke værdiskabende samarbejder sikre innovative klimaløsninger indenfor klima, vand, energi og cirkulær økonomi. Klimatorium vil bidrage til at udbrede kendskabet til vandbranchen og dansk vandteknologi og formidle viden om vand som en livsvigtig ressource i vores dagligdag.

Klimatorium’s mission er at bygge på de vestjyske rødder og sikre en kort gang fra tanke til handling.

Klimatorium’s vision er at være det internationalt ledende klimacenter som samler verdens partnere gennem samarbejde. Det er Klimatorium man går til, når man søger viden og løsninger indenfor klima med primær fokus på vedvarende energi og de kystnære områder. 


Klimasamarbejde

Vand og Klima har et globalt marked på 3000 mia. kr. Det er en sektor som betyder rigtig meget for Danmark og med en helt klar handlingsplan som er defineret under Vandvisionen 2025. Danmark ønsker at fordoble ekporten af vandteknologi og skabe 4.000 nye arbejdspladser inden for branchen.

Klimatorium er en af byggerstenene til at nå målene for 2025, hvor Danmark skial være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Danmark skal være vækstcenter for smarte vandløsninger og det hele starter i Klikmatorium hvor klimainnovative virksomheder og andre relevante samarbejdspartnere samles i et frugtbart erhvervsmiljø omkring klima, vand, energi og cirkulær økonomi. Gennem Klimatorium's fantastiske miljø og netværk kan partnerne samarbejde indenfor forskning og uddannelse.


Projekterne bliver fremvist til erhverv og offentlighed gennem Klimatoriums lokaler i Lemvig, som åbner dørene i 2020. Klimatorium har tæt samarbejde og dialog med internationale partnere og kan derfor hjælpe dansk erhvervsliv øge deres eksport ved at markedsføre og fremvise danske løsninger og øge klimaturismen.


En del af C2C CC

Klimatorium er en del af Coast 2 Coast Climate Challenge (C2C CC). Et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der forløber i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022. Projektet støttes af LIFE-programmet med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio.kr. Dertil kommer alle anlægsomkostningerne i forbindelse med realisering af de mange løsninger, som udvikles under projektforløbet. Projektet ledes af Region Midtjylland,

der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe en klimarobust region ved: at formulere en fælles langsigtet strategi blandt de lokale aktører, og ved at implementere de kommunale klimatilpasningsplaner målrettet, idet de nødvendige analyser og aktiviteter koordineres, og ved at identificere og forbedre ressourcer og kapaciteter blandt borgere, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder i vandbranchen.

Projektet gennemføres i en række delprojekter (24 stk.) og tværgående aktiviteter. Forskellige partnere har bragt delprojekter ind i C2C CC. Et af disse delprojekter er Klimatorium.


Quadruple Helix

Klimatorium er bygget ud fra Quadruple Helix tankegangen. Herunder skal forstås vigtigheden i samarbejde mellem de fire segmenter:
- Forskning & uddannelse
- Det offentlige / regering
- Det private / virksomheder
- Det civile samfund

Quadruple Helix tankegangen udspringer i Triple Helix, men hvor det civile samfund er tilføjet. Dette er for at understrege vigtigheden i inddrage borgerne. Det er ikke innovation der er omdrejningspunkt alene. Det er altafgørende at man udvikler i henhold til det civile samfunds behov og forespørgsler.

Gennem samarbejde mellem de fire segmenter, finder aktørerne frem til innovative klimaløsninger og formår at formidle et stærkt budskab.


Åbner dørene 2020

Klimatorium får til huse på havnen i Lemvig, et af de steder hvor klimaudfordringerne mærkes og ses. Dørene åbnes midt 2020. Byggeriet er gået igang og bag ved de fantastiske bygninger står nogle af Danmark's førende  virksomheder: 3XN, GXN, SLA, Orbicon, DBI og FM Bygningsdrift

Naturen og Limfjorden har siden de første bosættelser i Lemvig været levebrød og vækstlag for byens erhvervsliv og fællesskab. Med Klimatorium omfortolkes, hvad det vil sige at leve med og af naturen i det 21. århundredes kontekst. Hvor placeringen i Lemvig tidligere har været vækstlag for håndværk, industri, fiskeri og vandsport, bruger Klimatorium placeringen som ressource for viden. 

Klimatorium vil omdanne Lemvig havn til stedet hvor erhverv, innovation og klimatilpasning møder rekreation, engagement, den storslåede Limfjordske natur og stærke fællesskaber. Et kreativt og rekreativt 'mini-hub' for stormflod, vand og klima.


Fortællingen bag byggeriet

Klimatorium bygningens arkitektoniske hovedgreb er pragmatisk med udgangspunkt i motivet for industrihavnens bådebyggerhaller. Det tager sit udgangspunkt i den 'barre'-struktur, som Lemvig's havn allerede antyder og som er videreført fra den tidligere industrihavn i både smedens værksted og den nye boligbebyggelse på den anden side af byggegrunden. 

Klimatorium lægger sig tilnærmelsesvist vinkelret på havnefronten blandt de parallelle rektangulære længer, der formidler kig og adgang til vandet imellem sig. Bygningen er i to plan og tilpasser sig derved skalaen af den eksisterende bebyggelse ved havnen. Den glasbeklædte facade om stueetagen skaber transparens og åbenhedi gadeplan fra alle sider, hvilket binder området visuelt sammen på tværs af bygningen. bygningens indre kommer derved til at fremstå inviterende og åben og vil pirre forbipasserende og besøgendes nysgerrighed overfor det, der foregår indenfor.Landskabet er organiseret af isobarlinjer, som på et vejrkort - eller et såkaldt frontkort. Isobarlinjer indikerer forskellige i lufttryk, der skaber vind. Linjerne i landskabet er således en repræsentation af den vind, der ofte kan opleves på havnen i Lemvig, og som ind imellem fører til oversvømmelser. De organiske former, får desuden landskabet til visuelt at smelte sammen med skateparken. 

Isobarlandskabet flyder ind i bygningen og de organiske former møder facaden i hovedindgangen, hvor de videreføres i facaden, så der dannes en ikonisk bølgende lomme i lyst træ. Lommen danner et mikroklima med læ for vinden og former et oplagt samlingssted for mennesker på pladsen. Motivet henviser til en bølge på havet og til skrogene på de fiskekutteren som historisk set har karakteriseret området og hylder derved områdets natur, fiskerkultur og lokale byggeskik.