Coast 2 Coast Climate Challenge

Coast 2 Coast Climate Challenge bygger på samarbejde på tværs af sektorer med et fælles mål om at skabe klimarobuste byer og regioner

Coast to Coast Climate Challenge

Coast to Coast Climate Challenge, også kaldet C2C CC, drives af Region Midtjylland. Projektet er skabt sammen med dem, der er påvirket af vandudfordringerne, herunder kommuner, forsyningsselskaber, interesseorganisationer og virksomheder, samt universiteter, tænketanke og vidensinstitutioner.

Projektet gennemføres i et partnerskab med 31 partnere. Hertil kommer 20 støttende aktører, som deltager aktivt i projektaktiviteterne. Under den overordnede projekthat gennemføres 24 delprojekter – så det er rigtig mange aktører, der er bragt i spil. Det er også nødvendigt, hvis der skal udvikles holistiske og bæredygtige løsninger.


Det overordnede formål med samarbejdet er at skabe klimarobuste byer i en klimarobust region. Det sker ved at udvikle en fælles strategi for tilpasning, at tilvejebringe det bedst mulige ensartede beslutningsgrundlag til de relevante beslutningstagere, at få den nyeste og bedste internationale viden bragt i spil samt ved at hæve kompetenceniveauet blandt både myndigheder, virksomheder og borgere.


Projektet har opnået tilsagn på 52 mio. kr. fra EU’s LIFE program som et såkaldt integreret projekt. Kravet er netop integration på tværs af administrative grænser og lovområder. Projektet har et samlet budget på ca. 90 mio. kr. og løber i 6 år frem til 31. december 2022.


I projektet arbejder vi i hele vandkredsløbet og med tre tværgående temaer: Innovation, Værktøjer og Styring (governance). Der er 24 delprojekter, som gennemføres af partnerne i større eller mindre del- projekter.


24 delprojekter er vævet sammen af et fælles formål

Kernen i Coast to Coast Climate Challenge er 24 selvstændige projekter indenfor klimatilpasning. Projekter som er spredt ud over Region Midtjylland og enkelte kommuner i Region Nordjylland. Projekterne er forankret, hvor udfordringerne ligger. I kommunerne og hos forsyningsselskaberne.

Hvert projekt er rettet mod aktuelle emner; fra lokale udfordringer til mere overordnede og gennemgående temaer. I praksis er projekterne vævet ind i hinanden og fungerer i vid udstrækning som ét stort netværk. Der arbejdes sammen på kryds og tværs. Viden og erfaringer bliver delt, og grundlæggende opgaver bliver løst i fællesskab.

Denne brede forankring er med til at understrege en vigtig pointe: Klimatilpasning er ikke en opgave, som kan gennemføres af en enkelt aktør og heller ikke én gang for alle. Ændringerne i klimaet og følgevirkningerne er tydelige, men ingen kender hverken omfanget eller de samlede konsekvenser på længere sigt. Tilpasningen skal ske løbende, og det gør en fælles indsats helt nødvendig.


Læs mere om C2C CC og projekterne her

Se et interaktivt kort over alle projekterne her


For at kommentere på indholdet, skal du være logget ind Log på


Også værd at læse


Januar 2020 update

Månedlig fakta om Klimatorium - januar 2020

Quadruple Helix

"Kva-Dråble-heliks" - ordet er svært at sige, og hvad er det lige det betyder?

december 2019 update

Månedlig fakta om Klimatorium-december udgaven