UN's verdensmål

Verdensmål nummer 6 forklaret: Rent vand og sanitet

UN's verdensmål for bæredygtig udvikling har til formål sammen at arbejde mod en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. Verdensmålene imødekommer de globale udfordringer, vi står overfor, herunder dem, der vedrører fattigdom, ulighed, klima, miljøforringelse, velstand og fred og retfærdighed. Målene er forbundet, og for ikke at efterlade nogen, er det vigtigt, at vi når alle mål inden 2030.

Nedenfor er en video, der viser alle 17 verdensmål samt en anden video, der viser verdensmål nummer 6, som handler om rent vand og sanitet. (videoerne er på engelsk)





Mål nr. 6 omhandler rent vand og sanitet til alle. Dette er et af hovedmålene bag Climatorium. Rent vand og sanitet er en vigtig del af den verden, vi ønsker at leve i, og der er tilstrækkeligt frisk vand på planeten til at opnå dette. På grund af dårlig økonomi eller dårlig infrastruktur dør millioner af mennesker, inklusive børn, hvert år, af sygdomme forbundet med utilstrækkelig vandforsyning, sanitet og hygiejne.
Vandknaphed, dårlig vandkvalitet og utilstrækkelig sanitet har negativ indflydelse på fødevaresikkerhed, valg af levebrød og uddannelsesmuligheder for fattige familier over hele verden. På nuværende tidspunkt lever over 2 milliarder mennesker med risikoen for reduceret adgang til ferskvandsressourcer, og i 2050 vil mindst en ud af fire mennesker sandsynligvis bo i et land, der er påvirket af kronisk eller tilbagevendende mangel på ferskvand. Tørke rammer nogle af verdens fattigste lande og forværrer sult og underernæring. Heldigvis er der sket store fremskridt i det sidste årti med hensyn til drikkekilder og sanitet, hvor over 90% af verdens befolkning nu har adgang til forbedrede drikkevandskilder.
For at forbedre sanitet og adgang til drikkevand skal investeringer øges indenfor forvaltning af ferskvandsøkosystemer og sanitetsfaciliteter på lokalt plan i flere udviklingslande i Afrika syd for Sahara, Centralasien, Sydasien, Østasien og Sydøstasien .





Verdensmål nummer 6 består af følgende delmål:

  • 6.1: Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle
  • 6.2: Inden 2030 skal der opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og ordentlige toilet forhold for alle, med være særlig opmærksom på kvinder og pigers behov, og på mennesker i sårbare situationer
  • 6.3: Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres  ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer,  og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt
  • 6.4: Inden 2030 skal effektiviteten af vandforbrug indenfor alle sektorer væsentlig øges, og der skal sikres bæredygtig opsamling og forsyning af frisk vand for at imødekomme vandknaphed, og for at reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt
  • 6.5: Inden 2030 skal forvaltning af vandresourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det er relevant
  • 6.6: Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes
  • 6.A: Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og sanitetsrelaterede aktiviteter og programmer, herunder opsamling af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og genanvendelsesteknologier
  • 6.B: Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet


Klimatorium arbejder derudover også med nednenstående verdensmål: 

For at kommentere på indholdet, skal du være logget ind Log på


Også værd at læse


Januar 2020 update

Månedlig fakta om Klimatorium - januar 2020

Quadruple Helix

"Kva-Dråble-heliks" - ordet er svært at sige, og hvad er det lige det betyder?

december 2019 update

Månedlig fakta om Klimatorium-december udgaven