Teaching courses
& materiale

- on climate, climate solutions and innovation

Materialerne er målrettet elever i 4.-5. klasse, men lidt ældre og yngre elever kan også være med. 

I undervisningsforløbet præsenteres eleverne for vigtig viden om klima, klimaforandringer og klimaløsninger i en lettilgængelig form, der lægger op til masser af bevægelse.

De skal igennem spændende quizzer og opgaver, der skal løses i grupper. Og du får som lærer en guide til, hvordan du fører grupperne igennem en sjov og lærerig samskabelsesproces med idégenerering, idéudvikling, byggeri og præsentation af deres bud på en god klimaløsning.

Du kan bruge materialerne alene, eller du kan kombinere det med deltagelse i Børnenes Klimamøde 2021. Mødet finder sted online den 20. august, og du kan tilmelde din klasse her.

Reading instructions: How to use the material:

Module 1 og 2

På Modul 1 og Modul 2 bliver eleverne klædt på med ny viden om klima, klimaforandringer og klimaløsninger. Modulerne tager udgangspunkt i to forskellige QR-løb med tilhørende opgaver. Til denne del af forløbet skal du bruge følgende dokumenter fra pakken:
 

  • Teacher Guide_Intro_Module 1 + 2

Her får du en introduktion til materialet og konceptet for undervisningsforløbet og selve Børnenes Klimamøde. Du får samtidig en vejledning til arbejdet med Modul 1 og 2 og de opgaver, der er tilknyttet.

 

  • Student material, module 1 + 2

Disse materialer kan du printe og uddele til eleverne efterhånden som I når dertil i programmet. Her finder du blandt andet quiz-ark til QR-løbet samt opgaver.

  • Posters_quiz

Her får du i alt 13 plakater, du kan printe og hænge op til de to QR-løb, der er en del af Modul 1 og 2.

Module 3

In Module 3, students must create themselves. Here, the material consists first and foremost of a guide for you, so you can guide the students through the co-creation process step by step. In addition, there are student materials with an introduction to the module as well as method sheets. For this part you will need the following documents:

  • Teacher's Guide, Module 3

Here, the process leading up to the creation of a bid for a solution is reviewed step by step. You are also briefly introduced to the idea and theory behind co-creation.

  • Student material, module 3 + Method sheet

Here the students are briefly introduced to the overall task as well as the idea development in groups. Here you will also find the method sheets that guide the students through the process.

Extras: For you who want to know more about co-creation

If you want to know more about the principles behind co-creation, you can dive into the document:

en_GB