18.-19. august 2021

The National Climate Conference

Theme: Can the corona pandemic show us how to solve the climate crisis?

Det Nationale Klimatopmøde

Webi

The climate summit

Professional conference in Klimatorium, with professionalism in the forefront.

- How can we use the experience of the pandemic positively in our second global crisis: the climate crisis?


How does the climate get the same political and economic superpowers as the fight against covid-19?


How do we make the climate crisis just as concrete and relevant?
the citizens that the corona crisis is?
Both in terms of consequences and possible action.

Program

The National Climate Summit 2021 - With the pandemic as a lever for the climate

Can the corona crisis show us how to solve the climate crisis? The pandemic has taught us what we can achieve through community, leadership and global action. Can we use it to rethink climate action? The moderator-couple weather host and climate journalist Nina Bendixen and journalist Kristian Ring-Hansen Holt ensure a sharp program and good debates throughout the National Climate Summit and the KKR Central Climate Conference

 blank

blank

KEY NOTE SPEAKER:
Kees Klomp starts the debate!blank

Kees Klomp (1968) studied political science and communication at the University of Amsterdam. After a successful career as a marketing and communications consultant for the international companies BBDO, Y&R and TBWA, Klomp decides to dedicate his life to the development of Purpose Economy practice in 2006. Purpose Economy is a new economic paradigm that promotes integrated well-being and system value. Clog
is the founder of the think tank Purpose Economy THRIVE Institute and professor of applied science at the Rotterdam University of Applied Science. Klomp wrote 6 books on Purpose Economy, including the
forthcoming international publication THRIVE, which deals with the basics of a new economy written in collaboration with international new economic thinkers such as Kate Raworth, Daniel Wahl, Katherine Trebeck, John Fullerton, Helena Norberg, Charles Eisenstein and Christian Felber

 

Transmissioner fra

DET NATIONALE KLIMATOPMØDE 2021

18. AUG. 2021

Velkomst - Key Note Speaker, Kees Klomp
kl. 09.00-09.10
Velkommen til Klimatopmødet 2021v. bestyrelsesformand Jørgen Nørby og direktør Lars Nørgård Holmegaard. Hele Klimatopmødet faciliteres af Nina Bendixen og Kristian Ring-Hansen Holt.

kl. 09.10-09.30
Åbning af Klimatopmødet
Borgmester Lemvig: Erik Flyvholm sammen med regionsrådsformand Anders Kühnau.

kl. 09.30-10.30
Keynote – Kees Klomp
Hollandske Kees Klomp, professor ved Rotterdam Universitet og stifter af THRIVE Institutettet, ser ind i hvordan vi bruger erfaringerne fra pandemien positivt i klimahåndteringen. Hvad har vi lært? Hvad skal vi undgå? Hvordan er vi påvirkede?

Spor 1 · Fremtidens Forbrug
kl. 10.45-11.45
v. Bente Halkier, professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet og Mikael Bellers Madsen, projektleder CONCITO.
Spor 2 · Fremtidens Klimatilpasning - lokale løsninger
kl. 10.45-11.45
v. Lasse A. Rasmussen, Phd studerende v. Aalborg Universitet og Peter Duus, udviklingskoordinator WSP
Spor 1 · Fremtidens Energisystem
kl. 12.45-13.45
v. Iva Ridjon Skov, lektor Institut for Planlægning, Aalborg Universitet og Niels Buus Kristensen, forskningsleder v. Transportøkonomisk Institut, Oslo
Spor 2 · Tværkommunale- og regionale projekter
kl. 12.45-13.45
v. Henrik Vest Sørensen, teamleder klima og vand v. Region Midtjylland
Spor 1 · Fremtidens Landbrug
kl. 14.00-15.00
v. Tommy Dalgaard, professor v. Institut for Agro-økologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Aarhus Universitet og Hans Roust Thysen, klimachef SEGES
Spor 2 · Paradigmeskifte, corona og innovationstarter
kl. 12.45-13.45
– Tværkommunale- og regionale projekter 
v. Henrik Vest Sørensen, teamleder klima og vand v. Region Midtjylland
Paneldebat + Afrunding
kl. 15.15-16.45
Paneldebat: Biodiversitetskrisen
v. Anders Sanchez Barfod, lektor v. institut for Biologi, Økoinformatik og biodiversitet, Københavns Universitet, Nina Larsen Saarnak, Danmarks Naturfredningsforening, Tommy Dalgaard, professor v. Institut for Agroøkologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Aarhus Universitet og Jakob Aandstad Sørensen, medlem Ungeklimarådet

kl. 16.45-17.00
Afrunding af DAG 1
v. bestyrelsesformand Jørgen Nørby og direktør Lars Nørgård Holmegaard

19. AUG. 2021

RAMMESÆTNING OG DEBAT - KLIMAPOLISK LEDERSKAB I KOMMUNERNE
kl. 09.00-09.10
Velkommen
v. direktør Lars Nørgård Holmegaard. Rammesætning af dagen V. journalist og moderator Kristian Ring-hansen Holt.
 
kl. 09.10-09.45
Åbningsdebat – kriser giver udfordringer og udviklingsmuligheder. Hvilken fremtid ser vi ind i?

Hvordan navigerer vi igennem klimakrise, coronakrise, biodiversitetskrise og hvad kan vi bygge videre på med udgangspunk i vores styrkepositioner for den grønne omstilling i det midtjyske. V. Jesper Theilgaard, Klimaekspert og Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør på Verdens Bedste Nyheder og Hanne Roed, næstformand i Region Midt og medlem af Udvalget for Regional Udvikling.

 
kl. 09.45-10.10
Klimapolitisk lederskab i kommunerne
Bæredygtig ledelse og politisk ledelse af klimadagsordenen i forlængelse af COVID-19 pandemien kræver et nyt ledelsesparadigme og diskussion af rollefordelingen mellem kommune, byråd, ledelse, drift, borgere og virksomheder. V. Peter Rathje, adm. direktør for ProjectZero i Sønderborg Kommune og Henrik Müller, klimachef i Aarhus Kommune og formand for Kommunalteknisk Chefforum Klimafaggruppe, Morten Westergaard, klimachef i Middelfart kommune og Lone Belling, bæredygtighedsrådgiver og ledelseskonsulent

(Streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive)

REGENERATIV LEDELSE – FREMTIDENS KLIMALEDERSKAB
kl. 10.30-11.30

v. Laura Storm, international ekspert i ledelse og bæredygtighed og forfatter til roste bog ”Regenerative Leadership”

KLIMATOPMØDETS KONKLUSIONER: HVAD HAR VI LÆRT AF PANDEMIEN? + AFRUNDINg
kl. 12.30-12.45

Opsamling på indhold og overgang til den politiske debat og input til klimastafet.


kl. 13.00-13.45
Debat – Fremtidens klimapolitiske lederskab med pandemien som løftestang
Thomas Danielsen, folketingsmedlem (V), Theresa Scavenius, lektor i klimapolitik v. Aalborg Universitet og Monika Skadborg, medlem Ungeklimarådet

kl. 13.45-14.00
Afrunding af topmødet i Lemvig
– Vi giver stafetten videre v. direktør Lars Nørgård Holmegaard
en_GB