Til Børnenes Klimamøde i Klimatorium vandt fire piger fra Lemtorpskolen i Lemvig en pris for at have udviklet en rund pizzaæske for at spare...