Så er der generalforsamling i foreningen Klimatorium på Klimatorium, Havnen 8,Lemvig

Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 17.00

After the general meeting, Klimatorium will host a light meal.

Tilmelding er nødvendig, og skal ske til Klimatorium på info@klimatorium.dk senest tirsdag den 8. februar 2022.

Grundet Covid19 kan vi være nødt til at begrænse deltagerantallet – tilmelding vil derfor ske efter først-til-mølle-princippet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar 2022 – eventuelle forslag sendes til info@klimatorium.dk.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsrapport

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

en_GB