Klimastafet

KLIMAstafetten er nu igangsat ved det Nationale Klimatopmøde den 19. august 2020 under Klimatorium i Lemvig.

 

Ved Klimatopmødet havde vi en række eksperter og meningsdannere, som lagde op til diskussion blandt de godt 1400 virtuelle deltagere. Formålet var at samle en række anbefalinger, der kan bruges direkte og diskuteres videre ved øvrige klimaevents rundt om i landet.

Hvert år lander KLIMAstafetten tilbage hos Klimatorium under det årlige Nationale Klimatopmøde. Her samles op på anbefalinger ogkonklusioner fra de forskellige klimaevents i årets løb. Alle anbefalinger distribueres og gøres tilgængelige for offentligheden og opfordres til at blive delt af alle involverede partnere – fysisk som virtuelt.

Alle arrangører som deltager på KLIMAstafetruten er ansvarlige for at samle op på anbefalinger fra deres respektive klimaevents. Disse anbefalinger sammensættes i en brochure, som følger KLIMAstafetten rundt i landet. Disse anbefalinger vil over tiden være med til at skrive klimahistorie og ikke mindst være med til at skabe fundamentet for innovative klimaløsninger.

KLIMAstafetten

Stafet-ruten

  • 19.08.2020: Klimatopmøde i Lemvig, Klimatorium & Region Midtjylland – LÆS MERE
  • 03.09.2020 – 05.09.2020: Klimafolkemøde i Middelfart, Middelfart Kommune & Region Syddanmark
  • 12.09.2020 – 22.11.2020: Klima Rebild, Rebild Kommune i Region Nordjylland
X