Projects > Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi > Plastgenanvendelse i vandsektor

PLASTGENANVENDELSE I DEN DANSKE VANDSEKTOR

Projektets formål er at binde CO2 ved at genanvende udtjente fiskenet til produkter i hele forsyningskæden. Projektet skal undersøge og identificere markedsmuligheder for hvilke produkter, der kan laves af genanvendt plast i stedet for ‘virgin plastic’. Det kan f.eks. være produkter som rør, brønddæksler, plastobjekter på pumpestationer osv. 

Med afsæt i et gennemført VUDP-projekt, ”Genbrugsplast i fremtidens forsyningsledninger”, vil projektet afdække muligheder og behov for implementering af plastgranulat fra fiskenet i plastprodukter hos forsyninger og SMV’ers projektportefølje. Yderligere skal der udføres pilotprojekter på specifikke produkter for at vise potentialer til branchen. Dette skal samtidig udfordre lovgivningens begrænsninger og de stillede krav til plastprodukter i forsyninger.

blank

Målsætning

1. Markedsundersøgelse af vandbranchens plastprodukter og tilhørende krav.
2. Undersøgelse af potentialer for at genanvende plastik fra fiskenet til nye produkter.
3. Kortlægning af producenters og SMV’ers potentiale for at efterleve det stigende krav om grøn omstilling, hvis de benytter plastik fra fiskenet i deres produktion. Det har betydning for fremtidig lovgivning for virksomheder og deres CO2/klimapåvirkning.
4. Pilotprojekter, der udvikler plastprodukter til forsyningskæden fra genanvendte fiskenet, for at vise potentialet i plastik til vandbranchen.
5. Der skabes mulighed for et opfølgningsprojekt med fokus på potentialet for opskalering.

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
blank

 

Kontakt Klimatorium

I projektet samarbejder vi med vandforsyninger og SMV’er, der har fokus på plastikgenanvendelse i vandsektoren. Ønsker du at høre mere?

Projektleder Isa Schipperheijn

Mail: isa@klimatorium.dk

Telefon: 61 62 83 25

Brand Name
Brand Name
en_GB