Et Coast-to-Coast projekt.

Klimaændringer og havvandstigninger vil sammen med udformningen af den nuværende Thyborøn Kanal give stormfloder, som får vandet til at stige 60 cm mere end det, vi kender i dag.

En indsnævring af kanalen til 250 meter og 13 meters dybde vil løse problemet over en længere periode. Dermed køber de syv medvirkende kommuner sig tid i forhold til at finde nye teknologiske løsninger.

En række forhold ved projektet skal udredes, inden det sættes i gang. Det drejer sig blandt andet om: Besejlingsforhold, strømforhold samt vandudskiftninger i fjorden.

en_GB
X