BEREGNING AF LANDBEVÆGELSER FRA SATELLIT

Hjørnereflektorer afslører, hvor meget landskabet hæver eller sænker sig.
For nogle år siden blev man opmærksom på, at jorden hele tiden sætter sig. Ikke mindst i Thyborøn. Det er let at forestille sig, at det giver problemer i f.eks. et afløbsrør, som skal lede vandet i èn retning – nemlig til renseanlægget.
Afløbsrør, som udgør hovedkloakken i vejen, er som regel etableret med få millimeters fald pr. løbende meter, da
særligt et terræn som Thyborøn er meget fladt. Når jorden over en årrække stille og roligt ændrer sig – og sætter sig
– så følger røret naturligvis med. Meget hurtigt vil vandet dermed kunne risikere at løbe den modsatte vej, som det
allerede er sket nogle steder i Thyborøn. I andre situationer kan det være en vandledning der knækker, fordi jorden trækker i hver sin retning. Sætningerne er nemlig meget uens.

Et 2-årigt projekt med at benytte satellitter til databehandling har modtaget 2,4 millioner kroner i støtte fra det
europæiske rumagentur ESA. I dag er satellitdata tilgængelige, men det kræver et stort arbejde at gøre disse data
anvendelige. Projektet skal kombinere SDFE Og DTU’s nuværende databehandlinger. SDFE er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitet, og DTU er Institut for Rumforskning og Rumteknologi.

 

Når satellitdata kombineres med projektering og renovering af forsyningsledninger, er besparelserne hurtige at få
øje på – bl.a. hos forsyningsselskabet Lemvig Vand A/S. Det har stor betydning for levetiden på et ledningssystem,
når man kender og kan forudsige forudsætningerne for dens vilkår mange år frem i tiden. Man kan projektere med
større sikkerhed, og man kan på en smartere måde renovere ledninger, der allerede er beskadiget.

Hjørnereflektorer – som denne ved Klimatorium – er produceret hos firmaet Kynde & Toft A/S i Thyborøn, og bidrager til at præcisere målinger fra satellitter – for på optimal vis at vurdere oversvømmelsesfaren og forbedre klimatilpasningsindsatsen.

Metoden – projektet – er under udvikling for Lemvig Vand A/S med Klimatorium som strategisk partner og virksomhederne
Geopartner og Kynde & Toft A/S som producenter.

blank

Direktør Niels Olav Vinther Jensen fra Kynde & Toft A/S

en_GB