Hvad er Klimatorium?

 Klimatorium er et klimafyrtårn placeret på den danske vestkyst, hvor klimaudfordringerne mærkes og ses for alvor. Det er Danmarks internationale klimacenter og et samlingspunkt til at drøfte klimaudfordringer på lokalt, regionalt, nationalt samt internationalt plan. I samspil udvikles innovative klimaløsninger, der vil ruste os bedre mod fremtidens klimaudfordringer.

 Klimatorium er et forskningscenter samt et udstillingsvindue for virksomheder, organisationer og myndigheder indenfor klima, vand, cirkulær økonomi og bæredygtighed, hvor der formidles viden til at give os bedre indsigt i og forståelse af klimaproblemer samt -løsninger.

 Klimatorium udspringer af Coast to Coast Climate Challenge samarbejdet under Region Midtjylland, et projekt støttet af EU.

Quadruple Helix – et værktøj til at løse klimaudfordringer

Kernen i Klimatorium er, at klimaudfordringer tages alvorligt og løses med henblik på at åbne op for nye muligheder og løse udfordringerne med en positiv tilgang og ved at se muligheder frem for trusler.

Værktøjet her hedder Quadruple Helix (udtales: Kva-dråble-heliks).

Quadruple Helix er et udtryk for en demokratisk udviklingsproces, som er en vigtig del af fundamentet for Klimatorium. Det er en proces og en organiseringsform, der sikrer at:

  • optimalt mange bliver hørt
  • kvaliteten er optimal
  • processerne er i rette faglige hænder.

Quadruple Helix er en vækstmodel for samarbejde mellem:

  • det offentlige
  • private virksomheder
  • uddannelsesinstitutioner
  • civilsamfundet

Det er et mål for Klimatorium, at den videns-, teknologi-, proces- og produktudvikling, der sker i centret, opnår størst mulig samfundsmæssig værdi. Det er desuden et mål, at de konkrete løsninger relateret til klima, vand, bæredygtighed og cirkulær økonomi, der spirer af Klimatoriums arbejde, opfylder civilsamfundets behov og bidrager til at indfri civilsamfundets interesser.

 

Se animationsfilmen og forstå Quadruple Helix!

 

 

en_GB
X