I dag ser vi springvandet som en ren dekorativ effekt, men historisk har springvand været byens samlingspunkt. Vandet blev ”pumpet” ind i springvandet igennem kobberrør via tyngdekraften. Ved at fylde store reservoirer eller akvædukter et sted over springvandet (f. eks med en Arkimedessnegl), kunne man benytte tyngdekraften til at få vandet til at løbe fra reservoiret til springvandet.

Fra springvandet kunne man så hente drikkevand eller vaske sit tøj eller sig selv.

I dag er springvands eneste funktion æstetisk.

en_GB