Reflektor – brug af satellitdata i forsyningen

 

Projekt VUDP SASLO

Projektet har ledt til en avanceret teknologi med satellitdata oppe over skyerne og præcise radarreflektorer på jorden, som en ny løsning på klimaproblemer. Projektet er udviklet af landinspektørvirksomheden Geopartner Inspections og smedevirksomheden Kynde &Toft – og bistået undervejs af Klimatorium – Danmarks Internationale Klimacenter.

Hvordan virker det?

Satellitreflektorerne indsamler data om sætninger i undergrunden. Data indsamles kontinuerligt fra satellitterne, og de mange data gør det muligt løbende at opdatere beregninger af bevægelser på jorden. Radarreflektorernes placering og vinkler er nøje afstemt, så de kan ”ses” af satellitterne. Information herfra gør det muligt at måle højdeforskelle på helt ned til én millimeter ved hjælp af radarreflektorerne på jorden.

 

En genial teknologi til effektiv klimatilpasning

De mange data, der indsamles, kan bruges som væsentligt input i en række forskellige sammenhænge. De kan blandt andet vise, hvor der i fremtiden bliver behov for ekstra kystsikring, overvågning af teknisk infrastruktur som broer, veje og jernbaner. Data kan desuden anvendes i mange andre situationer, hvor forandringer i terræn og landskab spiller ind. For eksempel kan det spare vandforsyninger og borgere for millioner af kroner gennem langsigtede og bæredygtige løsninger til håndtering af højvande, stormfloder, oversvømmelser og rørledninger.

 

Testpartner Lemvig Vand

Første kunde – og testpartner – var vandforsyningsvirksomheden Lemvig Vand, der har brug for præcise oplysninger om sine mange rør i kommunen. Med præcisionsdata kan Lemvig Vand udbedre skader eller lægge nye rør præcist der, hvor jord sætter eller forskyder sig. Der, hvor behovet er størst. Det sparer millioner af kroner.

 

Et internationalt marked og nye arbejdspladser i kommunen

Et gennembrud for projektet er nu en realitet. De første reflektorer er stillet op adskillige steder i Danmark: i flere danske havne, på en offshore vindmølle, og der kommer løbende henvendelser fra udlandet.

Derudover er der skabt seks private arbejdspladser og yderligere minimum to i 2021 i fraflytterkommunen Lemvig.

 

Samarbejde på tværs – Quadruple Helix

Arbejdet med og forskningen i satellitter og reflektorer har ført til samarbejder på tværs af sektorer og faggrupper. Mellem offentlige institutioner og private virksomheder og på tværs af landegrænser.

’’Hvad der begyndte som en lokal problemstilling i Thyborøn blev både regional, national og nu international, hvor der arbejdes sammen på kryds og tværs om holdbare og klimavenlige løsninger. Det er et gennembrud og har potentiale for et eksporteventyr’’, siger Lars Holmegaard, direktør for Klimatorium.

 

Vide mere? Tag kontakt med Klimatorium via mail/telefon, eller med Kynde & Toft: Niels Olav Vinther Jensen, tel: 40192134

Fakta

Projektdeltagere: Geopartner Inspections, Kynde & Toft, Klimatorium

Status: Testperiode er afsluttet, markedsføring og implementering igangværende.

 

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst – ved skabelse af nye arbejdspladser i en fraflytterkommune, og et nyt produkt til det internationale marked.

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur – ved udvikling af en teknologi, der styrker overvågning af infrastruktur.

Verdensmål 13: Klimaindsats – da teknologien muliggør effektiv klimatilpasning.

 Verdensmål 17: Partnerskaber for handling – ved nye samarbejder på tværs af sektorer. 

da_DK
X