blank

Klimaløsninger

Dyk ned i… (1-2 Lektioner)

I denne opgave får eleverne mulighed for at gå mere i dybden med de problemstillinger, hver af klimaløsningerne repræsenterer. Denne opgave kan eventuelt bruges som ekstramateriale til de elever, der ønsker yderligere fordybelse.

blank

OPGAVER OG MATERIALE

Dyk ned i… Affald

Forklarer bl.a. affaldssortering, genanvendelse og begrebet cirkulær økonomi.

Relaterer sig til videoen ’Fra net til nyt’.

Dyk ned i… Vand

Forklarer udfordringerne med rent vand i forbindelse med klimaforandringerne, samt vand som begrænset ressource.

Relaterer sig til denne video.

Dyk ned i… Regn

Forklarer nærmere omkring øgede regnmængder ifb. med klimaforandringer, de problemer regn kan skabe, og de måder, vi kan løse dem på.

Relaterer sig til videoen Klimavejen i Hedensted

Se svarene her til opgaven

Hvilket år regnede det mest i Danmark? (Tryk for svar)

2019

Hvor mange af de vådeste år ligger efter 2000? (Tryk for svar)

4 – 2002, 2007, 2015, 2019

Hvor meget mere regnede det i 2019 i forhold til 1927? (Tryk for svar)

55 mm

Omregn mm til cm. Hvor meget er 905 mm i cm? (Tryk for svar)

9,05 cm

Dyk ned i… Vildt vejr

Forklarer nærmere omkring hvorfor klimaforandringer øger sandsynligheden for vildt vejr og hvad vi kan gøre ved det.

Relaterer sig til videoen Muren i Lemvig

Dyk ned i… Havstigninger

Forklarer nærmere omkring hvorfor klimaforandringerne kan medføre stigninger i havvandstanden, hvilke konsekvenser, det kan få, og hvordan vi kan løse det.

Relaterer sig til videoen Thyborøn og Satellitten

Dyk ned i affald
Opgaver til klassen

Undersøg produktet

Hver gruppe vælger en ting, de kan se i klassen.

Det kan være en stol, et penalhus eller noget helt andet.

Gruppen skal nu undersøge hvilke materialer, deres ting er lavet af.

Kig grundigt på det, i har valgt, og skriv alle materialerne op på en liste.

I skal nu sammenholde med listen over kategorier, som affaldet skal sorteres i fremtiden.

Hvor mange forskellige affaldsspande er der brug for, for at den ting, gruppen har valgt at undersøge, bliver sorteret korrekt?

Luk opgave
Dyk ned i vand
Opgaver til klassen

Undersøg jeres individuelle vandforbrug.

I skal aflæse jeres private vandmåler for at finde ud af, hvor meget vand i som familie bruger i løbet af en dag.

I skal sammen med en forælder finde vandmåleren hjemme hos jer selv og skrive tallet ned på vandmåleren den første dag, i aflæser.

På samme tidspunkt dagen efter, skal I gøre det samme.

De to tal, I har skrevet ned, skal medbringes i klassen, hvor I fællesskab skal regne ud, hvor meget vand I hver især har brugt på et døgn. Det gør I ved at trække de to tal fra hinanden.

Når I har regnet jeres individuelle vandforbrug ud, kan I regne det gennemsnitlige vandforbrug ud for klassen.

Det gør I ved at lægge alle elevernes tal sammen og dividere med det antal, I er i klassen.

Luk opgave
Dyk ned i regn
Opgave til klassen

I skal undersøge, hvilke år det har regnet mest i Danmark.

Billedet nedenunder viser en tabel over de ti vådeste år i Danmark. I skal nu i grupper på 2-3 svare på spørgsmål, der relaterer sig til tabellen.
Tabellen går tilbage til 1927 og frem til 2019.

blank

Hvilket år regnede det mest i Danmark?

 

Hvor mange af de vådeste år ligger efter 2000?

 

Hvor meget mere regnede det i 2019 i forhold til 1927? (Regn tallet ud og skriv det ned.)

 

Omregn mm til cm. Hvor meget er 905 mm i cm? (Regn det ud og skriv tallet ned. Tag din lineal og tegn en streg på et stykke papir, der viser længden i cm.)
Luk opgave
Dyk ned i vildt vejr
Opgave til klassen

Gruppe opgave og undersøgelse:

Gå sammen i grupper af tre personer.

I skal bruge en computer, der har adgang til internettet. I skal nu google jer frem til tre situationer, hvor vejret har været ekstremt og opført sig anderledes, end det plejer (fx oversvømmelser, hedebølge, stormvejr, ekstrem kulde). I skal se på, hvilke konsekvenser, det kan have.

I skal nu lave en lille tabel med de tre vejr-situationer.

Lav to kolonner, én hvor I skriver årsagen og én, hvor I beskriver konsekvenserne. Årsagen kan fx være: Voldsom regn og Konsekvensen er: Oversvømmelser, ødelagte veje og bygninger. Noter også hvor og hvornår det er sket. Efterfølgende mødes I og taler om jeres resultater i klassen.

Luk vindue.
Dyk ned i havstigninger
Opgave til klassen

Undersøgende opgave:

I har lært, at den globale opvarmning får temperaturen til at stige. Og når det bliver varmere, udvider vand sig, som får verdenshavene til at stige.

I skal nu undersøge, hvor meget vandstanden i havene er steget, og hvor meget vandstanden vil stige i fremtiden.

I skal bruge en computer, der har adgang til internettet. I skal gå ind på denne side: https://videnskab.dk/naturvidenskab/vandstanden-i-verdenshavene-stiger-hurtigere-og-hurtigere, hvor de kan finde svarene på spørgsmålene nedenfor:

Saml op i klassen, hvor eleverne præsenterer, hvad de er kommet frem til.

  1. Hvor meget er vandstanden steget de seneste 30 år?
  2. Hvor meget vil vandstanden stige de næste 100 år?
  3. Hvad bruger forskerne til at måle vandstanden?
Luk opgave.
da_DK