Velkommen til

BØRNENES KLIMAMØDE

Kære lærere, elever og skoler

Det er med stor glæde, at vi endnu engang inviterer jer alle til Børnenes Klimamøde 2024 – et digitalt klima-event, der særligt er målrettet elever i 3. – 6. klasse. Her hylder vi børns kreativitet og innovative ideer og sætter dem i centrum af kampen mod klimaforandringerne.

Børnenes Klimamøde er ikke blot en festlig begivenhed, men også et dybdegående undervisningsforløb, der er skræddersyet til at engagere og udfordre eleverne på dette trin. Gennem hele forløbet vægter vi elev-inddragelse og samskabelse, for vi tror på, at de bedste løsninger ofte kommer fra de mest utraditionelle tanker.

Dette år, den 23. august 2024, vil Klimatorium være vært for en digital klimafest, hvor elever fra hele landet kan deltage og bidrage. Vi vil teste jeres viden i en spændende live-quiz om klima og klimaløsninger og præsentere de mange inspirerende klimaløsninger, som elever landet over har udviklet. Der vil også være priser til de allerbedste ideer, så jeres indsats og engagement bliver belønnet og anerkendt.

Vi opfordrer alle klasser til at deltage og bruge den viden, som du kan finde her på vores klimaunivers, til at skabe og præsentere deres egne klimaløsninger. Lad os sammen fejre børns kreativitet og evne til at tænke ud af boksen, og lad os arbejde sammen mod en mere bæredygtig fremtid.

Hvis I ønsker, at jeres elevers løsninger skal være en del af Børnenes Klimamøde 2024, skal I indsende videoer senest fredag d. 14 juni.

Børnenes Klimaunivers

Med læringsuniverset Børnenes Klimaunivers, der kredser om klima, klimaforandringer og innovation, sætter vi elever i 3. – 6. klasse i stand til at handle i forhold til klimakrisen. Vi inddrager dem til samskabelse og ser gerne deres konkrete bud på klimaløsninger, der har mulighed for at blive vist til vores årlige klimafest!

Skulle du have spørgsmål til forløbet, kan du altid kontakte os på: bkm@klimatorium.dk

Sammensæt let materialet ud fra din klasses behov og tid til rådighed.

blank

UNIVERS: VIDEN & UNDERSØGELSE

– Hvad er klimaforandringer?

I dette univsers bliver eleverne klædt på til at forstå, hvad klima og klimaforandringer er, og hvordan de påvirker vores klode. Vi ser nærmere på, hvilke problemer klimaforandringerne kan skabe. 

Der bliver lagt ud med en række stilladserede opgaver, der skaber en ramme for elevernes videre arbejde.  

Grundstenen her er de 10 explainer-videoer i bevægelsequizzen Klimaruten, hvortil der hører en række samtaleopgaver, en multiple choice quiz samt en ”kan”-opgave. Du kan vælge at bruge videoerne og plakaterne enkeltvis og opdele eleverne i grupper, eller du kan sende alle elever ud på ”Klimaruten”, hvor de kommer gennem alle 10 emner. 

Vigtigt: Plakaterne til videoerne og QR-løbet finder du som separate filer til print. 

Vidensvæg

1 Lektion

Udarbejd en vidensvæg som fungerer som jeres eget klima-bibliotek. Vidensvæggen giver jer et fælles overblik.

blank

Klimaquiz

1-2 Lektioner

Klimaquizzen er en bevægelsesquiz, hvor børnene skal ud og opsøge klimaviden. Ruten bestemmes af dig som lærer.

blank

Vendespil

1-2 Lektioner

Lad eleverne dykke yderligere ned i emnet gennem leg. Print klima-vendespillet og lad eleverne spille i grupper.

blank

Klimabog

1-2 Lektioner

Eleverne skal lave deres eget kapitel til en bog. Med udgangspunkt i udvalgt video skal beskrive emnet med deres ord.blank

Videoer om klimaforandringer

1-2 lektioner

Hvad er klima og hvad er klimaforandringer? Der er rigtig mange begreber og det kan nogle gange blive meget komplekst. Igennem en række videoer bliver klima forklaret i børnehøjde, så alle kan forstå det.

Du kan klikke dig ind her for at løse samtale-opgaverne til de 10 explainer videoer!

blank

POST 1:

Fra vejr til klima

POST 2:

Det handler om gasser

POST 3:

En varmere klode

POST 4:

Masser af vand

POST 5:

Så er der serveret

POST 6:

Ideer kan ændre verden

POST 7:

God genbrug!

POST 8:

En fælles løsning

POST 9:

Hvorfor sker det nu?

POST 10:

Bekymring for klimaet

UNIVERS: KLIMALØSNINGER

– Klimaløsninger og gode ideer

I dette univers dykker vi ned i klimaløsninger. Her kan du starte, hvis elevernes allerede har viden om klimaforandringer, eller du kan bygge ovenpå den viden, eleverne har tilegnet sig gennem tidligere.

Her bliver eleverne introduceret til konkrete klimaløsninger, der er udviklet i Danmark, og som gør en forskel ift. klima og klimaforandringer. Eleverne vil både møde løsninger inden for tilpasning og forebyggelse. Altså dels løsninger, der kan hjælpe os med at håndtere de klimaforandringer, der vil ske, og dem der kan bidrage til at mindske klimaforandringernes omfang. 

Gennem små samtale- og idéudviklingsopgaver tager modulet også hul på opgaven med at generere ideer i fællesskab. 

Som i universet ” Viden & Undersøgelse – Hvad er Klimaforandringer?” er hovedelementet i her en række explainer-videoer. Du kan vælge at bruge videoerne og plakaterne enkeltvis og opdele eleverne i grupper, eller du kan sende alle elever ud på to forskellige QR-løb – Jagten på Klimaløsninger hvor de kommer gennem 4 løsninger inden for enten tilpasning eller forebyggelse.  

Til videoerne hører en multiple choice-quiz og en række ”kan”-opgaver. 

Brug for ekstra udfordringer?

Her hører også fem fag-tekster, der går i dybden med de problematikker, de præsenterede klimaløsninger beskæftiger sig med. Dette materiale er tænkt til elever, der har brug for ekstra udfordringer. 

Dialog om klimaviden

1 Lektion

Fantasien skal sparkes i gang. Med udgangspunkt i billeder skal børnene bruge deres klimaviden og kombinere problem og løsning.

blank

Brainstorm

1 Lektion

Børnene gives en smagsprøve på idégenerering og idéudvikling. Deres klimaviden kobles til konkrete projekter.

blank

Klimaquiz

1-2 Lektioner

Klimaquizzen er en bevægelsesquiz, hvor børnene skal ud og lære om klimaløsninger. Ruten bestemmes af dig som lærer.

blank

Dyk ned i…

1-2 Lektioner

Der dykkes ned i forskellige temaer gennem undersøgende opgaver. Dyk ned i affald, vand, regn, vildt vejr og havstigninger.

blank

Rollespil

2-3 Lektioner

Her fås en smagsprøve på det at præsentere en idé. Slutproduktet er et kort interview om det projekt gruppen arbejder med.

blank

Videoer om klimaløsninger

1-2 lektioner

De mange udfordringer vi står overfor kan vendes til løsninger. Vi skal tænke kreativt og se mod løsninger. Igennem en række videoer kan I komme tættere på nogle af de kreative og innovative løsninger der arbejdes på ude i erhvervslivet.

Du kan klikke dig ind her for at løse samtale-opgaverne til de 7 explainer videoer!

blank

Muren i Lemvig

Thyborøn og satellitten

Klimavejen i Hedensted

Boblende idé sparer vand

Fra net til nyt

Kloge kloakker

Fra problemvand til brændstof

UNIVERS: IDÉUDVIKLING

– Samskabelse & klimaløsninger i børnehøjde

I dette univers har eleverne mulighed for at selv sætte dagsordenen, når de skal skabe deres egne klimaløsninger. Her skal de bruge deres nye viden og indsigt om klima, klimaforandringer og klimaløsninger til i grupper at udvikle deres egne bud på en løsning.  

Her er din opgave som lærer er at facilitere deres idégenerering og idéudvikling i grupper. I lærervejledningen finder du en guide til, hvordan du kan lede eleverne gennem samskabelsesprocessen trin for trin. Du kan også downloade vores Metodeark til de enkelte trin processen. Dem kan du enten uddele til eleverne som print eller digital, eller vise som slides. Du kan hente metodearkene samlet eller enkeltvis. 

Alle de metoder, vi foreslår I bruger i processen, præsenteres i øjenhøjde med eleverne.  

De idéer, de udvikler, kan blive en del af Børnenes Klimamøde. Elevernes bud på klimaløsninger skal blot uploades under “indsend Klimaløsninger” senest den 14. juni. Så kommer de med i dysten om stor hæder og fede præmier på årets Børnenes Klimamøde. 

Børnenes Klimaløsning

4-6 Lektioner

Børn er eksperter i at tænke kreativt og ud af boksen. Her skal børnene udvikle deres klimaløsninger, bygge dem og præsentere dem i en kort video.

blank

Børnenes Klimabudskab

2 Lektioner

Politisk handling er vigtig. Børns stemmer er mindst ligeså vigtige som de voksnes og vi i Klimatorium vil gerne hjælpe med at få dem  hørt.blank

Indsendelse af jeres klimaløsninger

Indsend elev-videoer

Hvis du ønsker at indsende jeres klimaløsninger og have mulighed for at vinde præmier til din klasse, så kan du her uploade dine elevers bidrag til Børnenes Klimamøde.
Vi glæder os til at se, hvad de har fundet på!

Hvis elevernes løsninger skal være en del af mødet, skal de være indsendt senest den 14. juni.

blank
blank

BØRNENES KLIMAMØDE 2024

Universet ’Børnenes klimamøde’ er der hvor børns kreativitet og ideer fejres. Børnenes Klimamøde er et årligt tilbagevendende, digitalt klima-event for grundskolens mellemtrin. Det er samtidig et engagerende og praksisnært undervisningsforløb om klimaforandringer, klimaløsninger og innovation. Gennem hele forløbet stod elev-inddragelse og samskabelse i højsædet.

Den 23. august 2024 inviterer Klimatorium til en digital klimafest. 

Her tester eleverne blandt andet deres viden i den store live-quiz om klima og klimaløsninger. Derefter præsenterer vi de mange spændende klimaløsninger, som elever fra hele landet har udviklet, og uddeler priser til de allerbedste ideer. Vi glæder os til at i vil være med til Børnenes Klimamøde 2024!

OBS! Vi opdatere løbende programmet for klimafesten her med værter osv.

Vi opfordrer til at bruge den viden børnene oparbejder gennem hele Børnenes Klimaunivers til at i som klasse deltager i Børnenes Klimamøde hvor vi fejrer børns kreativitet og evne til at tænke ud af boksen.

Hvis jeres elevers løsninger skal være en del af mødet, så skal de være os i hænde senest den 14. juni.

Supergodt og veltilrettelagt møde med et godt fokus.”

– Lærer fra Børnenes klimamøde 2023

Gense de tidligere år af Børnenes Klimamøde

2023

2022

2021

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilmeld jer gratis til Børnenes Klimaunivers!

Vi ønsker at tilmelde vores klasse til Børnenes Klimaunivers 2024
Sæt kryds ved de dele der har interesse for din klasse
Alle tre dele er gratis at melde sig til.
Tilføj lærer (fagperson) fra skolen her
Den tilmeldte fagperson vil modtage information om Børnenes Klimamøde over mail.

Detaljer om klassen

Samtykke:

Ved tilmelding til Børnenes Klimaunivers giver jeg samtidig samtykke til, at Klimatorium må benytte min e-mail til at sende mig nyheder og information om det kommende Børnenes Klimamøde. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.
Luk tilmeldingsformular
Kontakt os

Ønsker du at kontakte os om Børnenes Klimaunivers eller har du spørgsmål kan dette gøres på:

bkm@klimatorium.dk

Luk vindue.
Hvad er Klimatorium?

Klimatorium er Danmarks internationale klimacenter. Vores mission er at skabe samarbejde mellem private og offentlige virksomheder, viden-institutioner og civilsamfund, så vi i fællesskab kan udvikle nye løsninger, når det gælder klimatilpasning og grøn omstilling. En af vores vigtigste opgaver er at formidle viden imellem disse aktører.

Vi arbejder ud fra samarbejdsmetoden Quadruple Helix, hvor inddragelse af både det private, det offentlige, forskning & uddannelse og ikke mindste det civile samfund, er helt afgørende. Afholdelsen af Børnenes Klimamøde og udviklingen af dette materiale er for Klimatorium en vigtig del af arbejdet med at formidle den tilgængelige viden på klimaområdet og samtidig inddrage en række afgørende spillere i fremtidens civilsamfund: Børnene og de unge.

blank

Luk vindue.
Vigtige datoer

Datoen for Børnenes Klimamøde 2024 er d. 23. august.

Hvis du vil have dine elevers løsninger skal være en del Børnenes Klimamøde, skal de senest være indsendt den første fredag i juni.

Luk vindue.
da_DK