Klimatorium, Geopartner Inspections og Geo inviterede i december måned til konference om anvendelse af satellitdata og geotekniske data i...