Det terrænnære grundvand udfordrer husejere og landmænd flere steder i landet ved at skabe små oversvømmelser på marker, veje, haver og andet...