blank

Klimaløsninger

Opgaver til videoer om klimaløsninger (1-2 Lektioner)

Vi står overfor en masse udfordringer og mange relateret til klimaforandringer. Vi skal reducere vores CO2 udledning, hvilket også kaldes at klimaforebygge og samtidig ved vi at vores klima ændrer sig, hvorfor vi er nødt til også at tilpasse os. Dette kan være tilpasning til mere nedbør og flere storme samt flere tørre perioder.
De mange udfordringer vi står overfor kan vendes til løsninger. Vi skal tænke kreativt og se mod løsninger. Igennem en række videoer kan I komme tættere på nogle af de kreative og innovative løsninger der arbejdes på ude i erhvervslivet.

Del klassen op i grupper af 2-3 elever. Hver gruppe skal arbejde med én af de 7 videoer. Du kan som lærer fordele emnerne, eller eleverne kan vælge selv. 

blank

OPGAVER OG MATERIALE

Byen Lemvig i Vestjylland er et af de steder, hvor man allerede kan mærke klimaforandringerne. Fordi havet stiger, kommer der flere problemer med oversvømmelse og stormflod. Men med en mur langs havnen er byen godt forberedt. I Videoen fortæller Maja om en mur, der kan mere end bare at holde vandet ude.

Muren i Lemvig

Klimaforandringerne kan betyde, at der kommer flere stormfloder og skybrud. Derfor er det vigtigt, at have styr på, hvordan vandet kommer væk – fx gennem kloakkerne nede i jorden. Men hvad gør man så, hvis jorden flytter sig? Man søger svar ude i rummet! Det fortæller Maja om i Videoen.

Thyborøn og satellitten

Det kan skabe oversvømmelser, når der kommer meget regn på én gang. Og meget regn, det kommer der altså mere af med klimaforandringerne. Men en helt særlig vej med hullet asfalt kan være med til at løse problemerne. I Videoen fortæller Maja om en klimavej fyldt med gode ideer.

Klimavejen i Hedensted

Vi skal blive bedre til at passe på vores ressourcer i fremtiden. Og rent vand, det er en af de vigtigste ressourcer, der findes. I Videoen fortæller Maja om en fabrik, hvor de har fundet på en måde, de kan spare millioner af liter vand – og endda også udlede mindre CO2!

Boblende idé sparer vand

I fremtiden skal vi lave meget mindre affald, og bruge færre ressourcer. Det kan vi gøre ved at bruge de brugte ting igen – fx ved at lave det om til nye ting. Og netop det gør de på en fabrik, hvor gamle fiskenet bliver til plastik, der kan bruges igen. I Videoen fortæller Maja om en idé, der både sparer havet for en masse affald og atmosfæren for en masse CO2.

Fra net til nyt

Når der kommer mere vand, kan der også komme flere problemer med.. vand! Klimaforandringerne stiller store og nye krav til de systemer, vi bruger til at føre vandet væk: Nemlig vores kloakker. Du tænker nok ikke meget over dem i hverdagen, men det er ofte dem, der afgør, om der kommer oversvømmelse. I Videoen fortæller Maja, hvordan fremtidens kloakker skal være.

Kloge kloakker

Kan man virkelig lave brændstof ud af vand? Ja, det kan man! Med teknologien Power to X. Og det skal vi have meget mere af i fremtiden. Teknologien kan endda blive ekstra bæredygtig, hvis vi bruger noget af det vand, der ellers er lidt til besvær. Dét projekt fortæller Maja om i Videoen.

Fra problemvand til brændstof

Muren i Lemvig
Opgaver til klassen

1. Hvad kan der ske, hvis man ikke sikrer en by mod oversvømmelse? Har du hørt om eller oplevet eksempler på det? Søg evt. på nettet.

2. En mur, der som muren i Lemvig skal beskytte mod havet, kaldes for klimatilpasning. Kan du finde eksempler på klimatilpasning i dit lokalområde? Er der dele af din by, der er mere udsat for oversvømmelse? Tal med din sidemakker.

Luk opgave.
Thyborøn og satellitten
Opgaver til klassen

1. Fortæl med dine egne ord, hvordan informationerne fra satellitten kan gøre det lettere at beskytte byen mod klimaforandringer.

2. I videoen fortæller Maja hvordan kloakrørene er vigtige, når vores spildevand skal væk fra vores huse. Men hvad er spildevand? Og hvad sker der med det? Forklar det med dine egne ord.

Luk opgave.
Klimavejen i Hedensted
Opgaver til klassen

1. Hvad er det for nogle problemer, det kan give, når regnen skaber oversvømmelse? Fortæl det med dine egne ord.

2. Hvorfor kan det være godt for klimaet, at klimavejen kan lave varme? Forklar det med dine egne ord.

 

Luk opgave.
Boblende idé sparer vand
Opgaver til klassen

1. Hvorfor er det vigtigt at spare på vandet? Forklar det med dine egne ord.

2. Hvad bruger du selv vand til? Og er I gode til at spare på vandet derhjemme? Skriv det ned til dig selv og tal med din sidemakker om jeres svar.

Luk opgave.
Fra net til nyt
Opgaver til klassen

1. Hvad forstår du ved ordet ”ressourcer”? Forklar det.

2. I videoen fortæller Maja, at de brugte fiskenet før i tiden ofte er endt i havet. Hvorfor gør de det? Forklar det med dine egne ord.

Luk vindue.
Kloge kloakker
Opgaver til klassen

1. Maja fortæller i videoen, at det kan være et problem, at der kommer flere fliser og mere asfalt, når der også kommer mere regn. Forklar med dine egne ord, hvorfor det kan være et problem, og hvordan man kan løse det.

2. Videoen handler også om, at det er vigtigt at teste sine opfindelser, mens man laver dem. Hvorfor tænker du, det er vigtigt? Hvad kan der komme ud af at teste?

 

Luk opgave.
Fra problemvand til brændstof
Opgaver til klassen

1. Hvad er det, der sker, når man laver brændstof med Power to X? Forklar det med dine egne ord.

2. Hvordan kan Power to X løse nogle af de problemer, der ellers kan være med strømmen fra solceller og vindmøller? Fortæl om det.

Luk opgave.
da_DK