blank

Viden & Undersøgelse

Opgaver til videoer om klimaviden (1-2 Lektioner)

Hvad er klima og hvad er klimaforandringer? Der er rigtig mange begreber og det kan nogle gange blive meget komplekst. Igennem en række videoer bliver klima forklaret i børnehøjde, så alle kan forstå det.

Del klassen op i grupper af 2-3 elever.
Du kan som lærer fordele emnerne, eller eleverne kan vælge selv.

blank

OPGAVER

Hvad er det vi taler om, når vi taler om klima? Er ”klimaet” det samme som ”vejret”? Og hvad har klimaet at gøre med ”global opvarmning? Det forklarer Maja i Video 1.

POST 1:

Fra vejr til klima

Når det handler om klima, bliver der talt rigtig meget om CO2. CO2 er en drivhusgas, som både findes i luften her på Jorden og i atmosfæren. CO2 er med til at varme Jorden op. Men nu er der kommet for meget CO2 i atmosfæren, og derfor bliver Jorden varmere. I Video 2 forklarer Maja, hvordan det hænger sammen.

POST 2:

Det handler om gasser

Når det bliver varmere på Jorden, kommer der til at ske forandringer. Nogle steder vil der komme meget mere regn. Andre steder vil der komme mere tørke. I Video 3 forklarer Maja hvordan Jordens klima ændrer sig, når det bliver varmere.

POST 3:

En varmere klode

I Danmark vil klimaforandringerne betyde, at det bliver mere vådt. Der vil nemlig komme meget mere regn, og der vil også komme mere regn på én gang. I Video 4 kan du høre mere om, hvad vi kan gøre, når der kommer mere vand.

POST 4:

Masser af vand

Tip: Vil du høre mere om Klimavejen? Så tryk her

Det nye klima i Danmark vil ændre på den mad, vi kan dyrke på markerne. Samtidig er der noget mad, der er dårligere for klimaet end andet. Så måske skal vi til at spise nogle nye ting? Det fortæller Maja meget mere om i Video 5.

POST 5:

Så er der serveret

Klimaforandringerne skal bremses. Derfor bliver der i hele verden arbejdet på højtryk for at skabe nye ideer og løsninger, så vi i fremtiden udleder færre drivhusgasser. Se mere om det i Video 6.

POST 6:

Ideer kan ændre verden

Tip: Én ny måde at skabe energi på er Power to X! Tryk her for at videoen!

Skal alting altid være nyt? Nej, vi kan ikke blive ved med at lave nye ting af nye ressourcer fra Jorden. I Video 7 forklarer Maja, hvordan vi kan blive meget bedre til at genbruge og genanvende de ting, vi bruger.

POST 7:

God genbrug!

Tip: Du kan se mere om, hvordan vi kan genanvende, tryk her for at se hvordan!

Verden er delt i mange lande og folk. Men vi bor alle på den samme planet: Jorden. Derfor skal Jordens lande samarbejde om at finde en løsning på klimakrisen. Hvordan det sker, kan du se mere om i Video 8.

POST 8:

En fælles løsning

I de sidste 30 år er der blevet talt meget om drivhusgasser og klimaforandringer. Og i de her år er forandringer begyndt at kunne ses og mærkes. Men udledningen af drivhusgasser her på Jorden har været alt for stor meget længere tid. Det fortæller Maja mere om i Video 9.

POST 9:

Hvorfor sker det nu?

Det kan godt være svært at tale om klima og klimaforandringer. Mange mennesker bliver bekymrede over, at klimaet forandrer sig. Så hvad kan man gøre, hvis man bliver bange? Det fortæller Maja om i Video 10.

POST 10:

Bekymring for klimaet

Fra vejr til klima
Opgaver til klassen

1. Hvad er klima? Forklar det med dine egne ord.

2. Fortæl eller skriv om en oplevelse du har haft, hvor vejret spillede en stor rolle.

Luk opgave
Det handler om gasser
Opgaver til klassen

1. I videoen fortæller Maja, at kul, olie og naturgas er ”fossile brændsler”. Hvad er de fossile brændsler lavet af?

2. Hvorfor er det et problem, når vi bruger fossile brændsler?

3. Forklar med dine egne ord ét af disse tre begreber. Hvordan har det forbindelse til klimaforandringerne?:

Atmosfære

Drivhusgas

Global opvarmning

Luk opgave
En varmere klode
Opgaver til klassen

1. I videoen fortæller Maja om to grunde til, at Jordens have vil stige på grund af klimaforandringerne. Hvad er de to grunde? Forklar det med dine egne ord og tal med din sidemakker om hvad I hver især er kommet frem til.

2. Hvorfor kan det være et problem for dyr og planter, når klimaet ændrer sig? Forklar det med dine egne ord

Luk opgave
Masser af vand
Opgaver til klassen

1. Fortæl med dine egne ord, hvordan det danske klima vil forandre sig i fremtiden. Hvorfor kan det give problemet?

2. I videoen fortæller Maja om forskellige måder, vi i Danmark tilpasser os til klimaforandringerne. Kan du se eksempler på noget lignende i det område, hvor du bor? Hvad sker der fx i dit område, når det regner meget voldsomt?

Luk opgave
Så er der serveret
Opgaver til klassen

1. I videoen fortæller Maja, at der er nogle fødevarer, det er godt at spise mindre af, hvis man vil leve mere klimavenligt. Hvad er det og hvorfor? Forklar det med dine egne ord.

2. Grøntsager er god klimamad! Hvilke grøntsager fem kan du bedst lide og hvorfor? Lav en liste og tal med din sidemakker om, hvad I hver især har skrevet ned.

Luk opgave
Ideer kan ændre verden
Opgaver til klassen

1. Maja forklarer i videoen, at der er ét problem med energien fra vindmøller og solceller. Fortæl om det med dine egne ord.

Luk opgave
God genbrug!
Opgaver til klassen

1. Hvad er cirkulær økonomi? Og hvordan er det anderledes end den måde, vi i mange år har brugt ting på? Forklar det med dine egne ord.

2. I videoen siger Maja, at vi måske godt alle sammen kan blive lidt bedre til at bruge tingene op, inden vi smider dem ud. Er du enig i det? Synes du selv, du er god til at bruge tingene helt op? Hvorfor/Hvorfor ikke? Kom med eksempler fra din hverdag.

Luk opgave
En fælles løsning
Opgaver til klassen

1. Fortæl om den aftale, verdens lande har lavet for at bremse klimaforandringerne. Hvad hedder den og hvornår blev den lavet?

2. I videoen fortæller Maja, at svenske Greta Thunberg har inspireret unge til at kæmpe for klimaet. Hvorfor tror du, at Greta Thubergs skolestrejke kan have haft betydning for andre børn og unge?

Luk opgave
Hvorfor sker det nu?
Opgaver til klassen

1. I videoen fortæller Maja om nogle af de ting, vi mennesker bruger, som kan være dårlige for klimaet. Fortæl om et af eksemplerne, og forklar, hvorfor det har betydning.

2. I videoen fortæller Maja både om det land i verden, der udleder fleste drivhusgasser, og om det land, der udleder mest CO2 per indbygger.

Hvilke lande er det?

Hvorfor tror du, det er vigtigt både at se på udledningen og udledningen per indbygger, når det gælder drivhusgasser?

Luk opgave
Bekymring for klimaet
Opgaver til klassen

1. Har du oplevet at du selv eller andre var bekymrede for klimaforandringerne? Fortæl om det.

2. I videoen giver Maja nogle gode ideer til, hvad man selv kan gøre for at leve mere klimavenligt. Giv tre eksempler.

Luk opgave
da_DK