blank

Viden & Undersøgelse

Vidensvæg (1 lektion)

Et vigtigt værktøj, når I arbejder med samskabelse, er Vidensvæggen.. Det kan være en tavle, en fysisk væg eller et stort stykke blank karton. Vidensvæggen bør altid være synlig i klasselokalet.

En vidensvæg fungerer som jeres eget bibliotek, når I arbejder med emnerne. Væggen hjælper eleverne med at holde styr på tanker og viden om klima og klimaforandringer. Den giver jer et fælles overblik og giver også mulighed for at dele jeres viden med hinanden.

De ting, eleverne placerer på Vidensvæggen, kan bruges til andre dialoger. Derfor er det en god idé at placere både stikord fra snakke, tegninger, billeder, quiz-svar m.m på væggen.

Introducer vidensvæggen for eleverne og sæt dem dernæst i gang med opgaven beskrevet nedenfor.

blank

OPGAVE & MATERIALE

HVAD VED ELEVERNE OM KLIMA OG KLIMAFORANDRINGER?

Fordel eleverne i grupper på 3-4 elever.
Lad grupperne bruge 10-15 minutter på at tale om deres nuværende viden om klima og klimaforandringer. Undervejs skriver eleverne deres svar og tanker ned på papir.

Eleverne hænger deres noter op på Vidensvæggen.

Herefter kan du, alt efter hvor meget tid du har sat af til forløbet, vælge at samle op i klassen. Hvad er de forskellige grupper kommet frem til? Er der forskel på gruppernes diskussioner?

blank
Vidensvæg

Opgave til klassen

Stil hinanden følgende spørgsmål:

1. Ved i hvad klimaforandringer er?

2. Ved I hvorfor der sker klimaforandringer?

3. Taler i nogensinde med jeres venner eller familie om klima og klimaforandringer?

blank

Luk opgave
da_DK