Disclaimer video

Betingelser for upload af videoindhold til Børnenes Klimamøde 

Gennem de indsendte elev-videoer ønsker Klimatorium er at formidle de gode historier om elevernes arbejde med at finde løsninger på klimaudfordringerne. Videoerne, som eleverne producerer og uploader til Klimatoriums hjemmeside, bruges til at fremvise børnenes bud på løsninger digitalt i et sammenklip på Børnenes Klimatopmøde. Herudover kan still-billeder og klip fra videoerne bruges i kommende undervisningsmaterialer. 

Udvalgte videoer bruges på Klimatoriums Sociale Medier i kommunikationsøjemed, såfremt der er givet samtykke i forbindelse med upload af videoerne. 

Anden offentliggørelse eller deling af de udarbejdede videoer end den, der står beskrevet her, forudsætter samtykke fra lærer og forældre. 

Klimatorium har stor fokus på, at offentliggørelsen skal overholde gældende lovgivning og almindelig moral og etik. For bedst muligt at sikre at ingen personer med rimelighed føler sig udstillet, udnyttet eller krænket, har Klimatorium formuleret disse retningslinjer for offentliggørelse af video. 

De beskrevne retningslinjer gælder for Klimatorium. Retningslinjerne beskriver, hvordan billede- og videomateriale håndteres på digitale medier. Retningslinjerne overholder gældende lovgivning på området og bygger desuden på Datatilsynets vejledninger og anbefalinger. 

Tredjeparter må på ingen måde kopiere (det være sig lagring på disk, download eller på anden måde), distribuere (herunder distribuere videoerne), udsende, ændre eller manipulere med eller bruge noget materiale indeholdt på webstedet. Disse begrænsninger gælder i forhold til hele videomaterialet på webstedet. 

Alle videoer er beskyttet af ophavsretslovgivningen. 

da_DK