19. august 2021

Dag 2

Klimalederskab med pandemien som løftestang

 

Det Nationale Klimatopmøde Dag 2

Jeg ønsker at booke en fysisk plads til deltagelse

Jeg ønsker at modtage link til live-streaming 

09.00-09.10

Åbning af dag 2 og rammesætning 

Velkommen v. bestyrelsesformand Jørgen Nørby og direktør Lars Nørgård Holmegaard. Rammesætning af dagen V. journalist og moderator Kristian Ring-hansen Holt

09.10-09.45

Åbningsdebat
– kriser giver udfordringer og udviklingsmuligheder. Hvilken fremtid ser vi ind i?

Hvordan navigerer vi igennem klimakrise, coronakrise, biodiversitetskrise og hvad kan vi bygge videre på med udgangspunk i vores styrkepositioner for den grønne omstilling i det midtjyske. V. Jesper Theilgaard, Klimaekspert og Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør på Verdens Bedste Nyheder og Hanne Roed, næstformand i Region Midt og medlem af Udvalget for Regional Udvikling

(Streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive)

09.45-10.10

Klimapolitisk lederskab i kommunerne 

Bæredygtig ledelse og politisk ledelse af klimadagsordenen i forlængelse af
COVID-19 pandemien kræver et nyt ledelsesparadigme og diskussion af rollefordelingen mellem kommune, byråd, ledelse, drift, borgere og virksomheder. V. Peter Rathje, adm. direktør for ProjectZero i Sønderborg Kommune og Henrik Müller, klimachef i Aarhus Kommune og formand for Kommunalteknisk Chefforum Klimafaggruppe, Morten Westergaard, klimachef i Middelfart kommune og Lone Belling, bæredygtighedsrådgiver og ledelseskonsulent

(Streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive).

10.30-11.30

Regenerativ ledelse – Fremtidens klimalederskab 

v. Laura Storm, international ekspert i ledelse og bæredygtighed og forfatter til roste bog ”Regenerative Leadership”

11.30-12.30

Frokost

12.30-12.45

Klimatopmødets konklusioner:
Hvad har vi lært af pandemien?  

 Opsamling på indhold og overgang til den politiske debat og input til klimastafet.

13.00-13.45

Debat – Fremtidens klimapolitiske lederskab med pandemien som løftestang

Thomas Danielsen, folketingsmedlem (V), Theresa Scavenius, lektor i klimapolitik v. Aalborg Universitet og Monika Skadborg, medlem Ungeklimarådet

13.45-14.00

Afrunding af topmødet i Lemvig 

– Vi giver stafetten videre

v. bestyrelsesformand Jørgen Nørby og direktør Lars Nørgård Holmegaard

Godt at vide!

Praktisk info på vej … Vi samler de praktiske detaljer i forhold til overnatning, parkering m.v. til dig, der fysisk skal deltage til årets Nationale Klimatopmøde. 

Ved spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt til Klimatorium på mail: info@klimatorium.dk

da_DK
X