19. august 2021

Dag 2

Klimalederskab med pandemien som løftestang

 

Det Nationale Klimatopmøde Dag 2

Eventet er afholdt

09.00-09.10

Åbning af dag 2 og rammesætning 

Velkommen v. direktør Lars Nørgård Holmegaard.
Rammesætning af dagen v. journalist og moderator Kristian Ring-hansen Holt

09.10-09.45

Åbningsdebat
– kriser giver udfordringer og udviklingsmuligheder. Hvilken fremtid ser vi ind i?

Hvordan navigerer vi igennem klimakrise, coronakrise, biodiversitetskrise og hvad kan vi bygge videre på med udgangspunk i vores styrkepositioner for den grønne omstilling i det midtjyske. V. Jesper Theilgaard, Klimaekspert og Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør på Verdens Bedste Nyheder, Peter Trillingsgaard, koncenkommunikationsdirektør og Group Vice President hos Grundfos og Jørgen Nørby, formand for Regional Udvikling samt medlem af udvalget for Klima og Bæredygtighed i Region Midt.

(Streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive)

09.45-10.10

Klimapolitisk lederskab i kommunerne 

Bæredygtig ledelse og politisk ledelse af klimadagsordenen i forlængelse af
COVID-19 pandemien kræver et nyt ledelsesparadigme og diskussion af rollefordelingen mellem kommune, byråd, ledelse, drift, borgere og virksomheder. V. Peter Rathje, adm. direktør for ProjectZero i Sønderborg Kommune og Henrik Müller, klimachef i Aarhus Kommune og formand for Kommunalteknisk Chefforum Klimafaggruppe, Morten Westergaard, klimachef i Middelfart kommune og Lone Belling, bæredygtighedsrådgiver og ledelseskonsulent

(Streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive).

10.30-11.30

Regenerativ ledelse – Fremtidens klimalederskab 

v. Laura Storm, international ekspert i ledelse og bæredygtighed og forfatter til roste bog ”Regenerative Leadership”

11.30-12.30

Frokost

blank

12.30-12.45

Klimatopmødets konklusioner:
Hvad har vi lært af pandemien?  

 Opsamling på indhold og overgang til den politiske debat og input til klimastafet.

13.00-13.45

Debat – Fremtidens klimapolitiske lederskab med pandemien som løftestang

Thomas Danielsen, folketingsmedlem (V), Theresa Scavenius, lektor i klimapolitik v. Aalborg Universitet og Monika Skadborg, medlem Ungeklimarådet

13.45-14.00

Afrunding af topmødet i Lemvig 

– Vi giver stafetten videre

v. direktør Lars Nørgård Holmegaard

blank
da_DK