19. AUG. 2021

DET NATIONALE KLIMATOPMØDE

RAMMESÆTNING OG DEBAT - KLIMAPOLISK LEDERSKAB I KOMMUNERNE
kl. 09.00-09.10
Velkommen
v. direktør Lars Nørgård Holmegaard. Rammesætning af dagen V. journalist og moderator Kristian Ring-hansen Holt.
 
kl. 09.10-09.45
Åbningsdebat – kriser giver udfordringer og udviklingsmuligheder. Hvilken fremtid ser vi ind i?

Hvordan navigerer vi igennem klimakrise, coronakrise, biodiversitetskrise og hvad kan vi bygge videre på med udgangspunk i vores styrkepositioner for den grønne omstilling i det midtjyske. V. Jesper Theilgaard, Klimaekspert og Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør på Verdens Bedste Nyheder og Hanne Roed, næstformand i Region Midt og medlem af Udvalget for Regional Udvikling.

 
kl. 09.45-10.10
Klimapolitisk lederskab i kommunerne
Bæredygtig ledelse og politisk ledelse af klimadagsordenen i forlængelse af COVID-19 pandemien kræver et nyt ledelsesparadigme og diskussion af rollefordelingen mellem kommune, byråd, ledelse, drift, borgere og virksomheder. V. Peter Rathje, adm. direktør for ProjectZero i Sønderborg Kommune og Henrik Müller, klimachef i Aarhus Kommune og formand for Kommunalteknisk Chefforum Klimafaggruppe, Morten Westergaard, klimachef i Middelfart kommune og Lone Belling, bæredygtighedsrådgiver og ledelseskonsulent

(Streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive)

(Streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive)

Næste…

REGENERATIV LEDELSE – FREMTIDENS KLIMALEDERSKAB
kl. 10.30-11.30

v. Laura Storm, international ekspert i ledelse og bæredygtighed og forfatter til roste bog ”Regenerative Leadership”

da_DK