KLIMABÅNDET OG BYEN TIL VANDET – C2C PROJEKT C16.

– Et Coast-to-Coast projekt.

De problemstillinger, der skal løses i parallelforløbet Klimabåndet og Byen til Vandet i Randers Kommune er:

  • Sikring af by- og nærområder mod oversvømmelser ved stormflod og øgede nedbørsmængder, blandt andet med en ny ”klimabro”
  • Etablering af et ”klimabånd” fra Vorum Enge i vest til et nye havne- og boligområde, hvor terrænet sikres mod oversvømmelser, samtidig med at adgangen til natur og rekreative områder for områdets borgere bibeholdes.
  • Forbedring af infrastrukturen i midtbyen.

”Erhvervshavnen flyttes over en årrække og der etableres en
Klimabro, som skal sikre byen mod oversvømmelser”.

en_GB