National Climate Summit 2024

21-22. august 2024 // Professional top conference

blank

Tilmeld dig årets Klimatopmøde – eller se med på live stream

Deltag i samtalen om en klimatilpasset fremtid for Danmark til Det Nationale Klimatopmøde 2024, hvor Klimatorium forener eksperter fra universiteter, kommuner, regioner, rådgivere, erhvervsliv, forsyninger og borgere med det mål at identificere veje til fælles handling. Dette år sætter klimatopmødet opmærksomhed på klimatilpasning i Danmark, hvor vi udforsker muligheder for at skabe et klimarobust samfund.

blank
Brand Name
Brand Name
Brand Name

*Attendance at this year's climate summit is free of charge.
**Der udbydes 400 fysiske billetter efter først til mølle-princip.

Læs om no-show gebyr

Der er et no-show-gebyr på 250 kr. for konferencen, hvis du som tilmeldt, alligevel ikke deltager og samtidig ikke har afmeldt dig inden den 12. august.

Dette tiltag er for at undgå madspild og sikre, at din plads kan gives til en anden, hvis du ikke kan deltage.

Vi takker for din forståelse og samarbejde!

blank

This year's theme

Climate adaptation, how?

From words to action.

The year 2023 set new records both nationally and globally, surprising even the experts with its weather patterns. On January 1st, Denmark experienced its highest January temperature ever recorded at 12.6 degrees Celsius. It also became the wettest January on record, transitioning from the sunniest June with drought conditions to the wettest July. The ground is saturated, and the groundwater level is high. This became even more evident after the historic storm surge that hit the country on October 20th, with water levels measuring up to 216 cm. All these events underscore what we already know: there is an urgent need for action NOW!

On October 23rd, the national climate adaptation plan - Climate Adaptation Plan 1 - was presented in Thyborøn. The plan is intended to lay the groundwork for a more resilient Denmark, capable of taking stronger measures to protect our coasts, cities, homes, and infrastructure from the consequences of climate change. However, as we saw with the storm surge just 3 days prior, it's evident that we are facing significant challenges, requiring diverse perspectives to achieve the best protection.

At the climate summit, we focus on action. What does Climate Adaptation Plan 1 mean for our efforts, and what further steps do we need to take to work towards a climate-adapted Denmark? We acknowledge that climate adaptation is complex and costly. It is crucial to determine how the bills are distributed and how we ensure that the financing leads to effective results.

With a holistic approach, we integrate climate adaptation into nature and environmental considerations, CO2 reduction, agriculture, urban planning and citizen involvement. We will share knowledge and lift together - and turn challenges into opportunities in a long-term perspective for Denmark and for our future generations.

Læs om no-show gebyr

Der er et no-show-gebyr på 250 kr. for konferencen, hvis du som tilmeldt, alligevel ikke deltager og samtidig ikke har afmeldt dig inden den 12. august.

Dette tiltag er for at undgå madspild og sikre, at din plads kan gives til en anden, hvis du ikke kan deltage.

Vi takker for din forståelse og samarbejde!

DAY 1

21. august 2024 // Professional top conference

Klimatilpasning hvordan? Fra ord til handling.

– er overskriften på årets Klimatopmøde, der som altid afholdes i Klimatorium i Lemvig, og er gratis, så alle kan være med i dialog mod handling.

Årets Klimatopmøde afholdes i 2 spor over to dage og er fyldt med spændende indlægsholdere, der binder bro mellem siloer og dykker ned i emner som systemisk forandring, menneskelig adfærd og kulturforståelse, samskabelse og selvfølgelig et bredt udpluk af konkrete løsninger indenfor klimatilpasning.

Note! We will update the program continuously 

SPOR 1 – Samskabelse & tackling af vilde problemer

SPOR 2 – Naturbaserede løsninger og fremtidssikret klimatilpasning

09:00-09:10 - Velkommen til Klimatopmødet 2024!

‘Klimatilpasning hvordan? Fra ord til handling’

Vanen tro byder Lemvigs borgmester samt Klimatoriums bestyrelsesformand og direktør velkommen til årets Klimatopmøde.

Erik Flyvholm, Borgmester Lemvig

Jørgen Nørby, Bestyrelsesformand Klimatorium

Bent Graversen, Region midtjylland

09:10-09:50 - Keynote speak - ’Et Klimatilpasset Danmark – Hvordan?’

D. 23. oktober 2023 præsenterede regeringen Danmark’s første klimatilpasningsplan; ’Klimatilpasningsplan 1’. Der er fra politisk side fokus på klimatilpasning, men hvilke handlinger kan vi forvente?

I April afholdte KL Klima & Miljø Topmøde under overskriften ’Natur og Klima i samspil’, hvor politiske tiltag blev diskuteret. Lars Kaalund, KL, vil bringe de primære anbefalinger videre, klar til at fortsætte dialogen mod handling under årets Klimatopmøde.

Lars Kaalund, KL

09:50-10:50 - Hvordan tackler vi de vilde problemer?

2023 var året hvor vi virkelig mærkede klimaforandringerne. Vi ved, at vi ser ind i en fremtid med mere vand; ekstrem nedbør, stigende grundvand og mere kraftige storme med risiko for oversvømmelser.

Danmark er kendt for sine kompetencer indenfor vandsektoren, hvordan bruger vi denne viden og agerer med rettidig omhu, hvor Danmark står som foregangsland hvad angår klimatilpasning?

Hvordan tilpasses lovgivningen til de udfordringer vi står overfor og hvordan sikrer vi at vi tænker langsigtet og foretager sektorkoblinger, når vi implementerer løsninger?

Lars Kaalund, KL

Astrid Nørgaard Friis, Grundfos

Erik Flyvholm, Borgmester Lemvig Kommune

Karsten Arnbjerg-Nielsen, DMI

Stine D. Arensbach, Rethink

10:50-11:20 - Biobreak

Stræk kroppen, træk vejret dybt og tilfør ny ilt til musklerne mens du vender dine reflektioner med de øvrige deltagere.

11:20-12:00 - Klimahandlingsplaner – hvordan?

Vi står overfor mange vilde problemer og et samfund under ekstremt pres. Det har lykkes Danmarks 98 kommuner alle at udarbejde klimahandlingsplaner indenfor hhv. Klimatilpasning og Klimaforebyggelse, som lever op til Parisaftalen. Hør om nogle af de løsninger der er blevet udarbejdet på baggrund af DK2020 samarbejdet.

Mia Rix, Randers Kommune

Søren Brandt, Herning Kommune

11:20-12:00 - Klimatilpasning på globalt plan (engelsk)

Klimatilpasning er højt på dagsordenen i alle verdens lande. Hvad siger den nyeste forskning om byernes udfordringer? UCCRN er et globalt forskningsnetværk der arbejder med klimatilpasning forankret i IPCC rapporternes konklusioner.

Sirkku Juhola, UCCRN

Diana REckien, UCCRN

12:00-12:40 - Er der nok handling bag planerne?

Selvom klimatilpasnings-planerne er støbt kniber det flere steder med handling. I denne dialog dykker vi ned i de udfordringer kommunerne støder på og hvordan klimatilpasning kan få et ekstra skub.

Mia Rix, Randers Kommune

Søren Brandt, Herning Kommune

Mogens Michael, Nyborg Kommune

12:00-12:40 - Blågrønne løsninger set ud fra den økonomiske vinkel

Nature Based Solutions (NBS) er et af de helt store buzz-words indenfor klimatilpasning, men batter det også noget? Hør om eksempler på blå grønne løsninger fra New York City og den økonomiske vinkel herpå.

Christian Nyerup Nielsen, Rambøll

12:40-13:20 - Frokost

Nyd en lækker klimavenlig frokost og god tid til at networke med de øvrige konferencedeltagere samt nyde de smukke naturskønne omgivelser Lemvig byder

13:20-14:00 - Grøn omstilling fra ledelsesniveau

Klimahandling I kommunerne samt erhvervslivet kræver opbakning fra ledelsesniveau. Hvilken betydning har ledelse og hvordan får vi sat skub I den grønne omstilling fra ledelsesniveau? Handler vi ud fra vækst og økonomi eller trivsel og bæredygtigt samfund? Bæredygtig forandring.

Eva Sørensen, RUC

13:20-14:00 - En fremtidssikret infrastruktur – hvordan?

Vores infrastruktur er under pres. Vores rørføring er ikke bygget til at håndtere de store mængder vand vi ser allerede i dag og som vi ved kun bliver værre i fremtiden. Hvordan ser en ny fremtidssikret infrastruktur ud? Kræves der reguleringer i måden vi håndterer regnvand på i dag og kan vi vende udfordringen til nye muligheder?

Ole Fryd, Københavns Universitet

14:00-14:40 - Klimatilpasning set ud fra hydroekstremer

Det er ikke kun en fremtid med mere vand vi kigger ind i, tørke ser også ud til at optræde hyppigere. Hvordan skaber vi byrum og landskaber der er robuste overfor begge hydro-ekstremer? Langsom Hydrologi og Lodret LAR giver måske nogle af svarene.

Marina Bergen, KU

14:00-14:40 - Natur Baseret Løsninger på Europæisk plan

EU Horizon projektet NBRACER arbejder med klimatilpasning indenfor Nature Based Solutions. Hør om de overvejelser og processen til omstilling af vores vandinfrastruktur.

Charlotte Rosenkilde, Klimatorium

Martin Lehmann, Aalborg Universitet

14:40-15:20 - Langsigtet planlægning: DAPP (ENGELSK)

Klimaændringer sker og vil ske men de er forbundet med stor usikkerhed. Dette er nødvendigt at tage højde for samtidig at det er vigtigt at se langsigtet. Dette er netop hvad værktøjet DAPP (Dynamic Adaptive Policy Pathways) forholder sig til.

Rick Kool, PhD NIRAS

14:40-15:20 - Skal vi beskytte os mod vandet – og hvordan?

Vi ved kystnære byer er I højrisikogruppe for hyppigere oversvømmelser. Skal vi begynde at trække os tilbage eller beskytter vi os mod vandet? Hør mere om Kystdirektorates bud på hvordan vi byplanlægger I fremtiden.

Carlo Sass Sørensen, Kystdirektoratet

15:20-15:40 - Biobreak

Stræk kroppen, træk vejret dybt og tilfør ny ilt til musklerne mens du vender dine reflektioner med de øvrige deltagere.

15:40-16:20 - Vilde Problemer – når vi at handle I tide?

Det er komplekse problemstillinger vi står overfor. Når man drejer på en knap, skruer man samtidig på de næste. Hvordan sikrer vi at vi tænker alle kompleksiteter sammen og får handlet I tide.

Stine D. Arensbach, Rethink Advisory

15:40-16:20 - Klimatilpasning i et langsigtet perspektiv

Det står klart at vi skal tilpasse os klimaet, men hvordan lykkes vi og hvordan sikrer vi det langsigtede perspektiv hvor vi har alle med? Lyt med når et panel af eksperter dykker ned i dette emne.

Carlo Sass Sørensen, Kystdirektoratet

Christian Nyerup Nielsen, Rambøll

Ole Fryd, Københavns Universitet

Martin Lehmann, Aalborg universitet

16:20-17:00 - Hvordan undgår vi lappeløsninger?

Mange kommuner blev udfordret af højtstående grundvand I 2023. Et problem der blev meget synligt for særligt boligejere som ønsker handling NU og vil gøre alt hvad de kan, for at deres huse ikke bliver usælgelige. Syddjurs Kommune giver pitch på deres udfordringer med højtstående grundvand og Stine Arensbach og Rick Kool giver deres bud på hvordan og hvad vi kan gøre for at undgå lappeløsninger som kun holder på kort sigt.

Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune

Stine D. Arensbach, Rethink Advisory

Rick Kool, NIRAS

16:20-17:00 - Vand - Fra problem til ressource

Vand ses ofte som et problem, men vand er en af de vigtigste og mest værdifulde ressourcer vi har – i byer såvel som i det åbne land. Vær med i en dialog om hvordan vi forholder os til vand som en ressource i fremtiden.

Claus Helix-Nielsen, DTU

Lars Holmegaard, Klimatorium

Carlo Sass Sørensen, Kystdirektoratet

Karsten Arnbjerg Nielsen, DMI

H.C. Østerby, Borgmester Holstebro

17:00-17:20 - Vores løsninger er de unges fremtid

Parallelt med Klimatorium’s Nationale Klimatopmøde arbejder unge med deres fremtidsdrømme. De løsninger der udvikles i dag er den fremtid de unge ser ind i, derfor skal de unge motiveres og aktiveres til at være med til at dele deres drømme. Hør de unge fra gymnasiale uddannelser pitche deres tanker om en klimatilpasset fremtid.

17:20-17:30 - Tak for i dag

Afslutning for dag 1 og på gensyn i morgen!

19:00 - NETVÆRKSMIDDAG (EGEN BETALING og tilmelding)

Afslut en spændende dag med den populære netværksmiddag i godt selskab. Kryds netværksmiddag af, når du tilmelder dig klimatopmødet, hvis du ønsker at reservere en plads.

DAY 2

22. august 2024 // Professional top conference

Dag 2 vil byde på et keynote speak og en efterfølgende debat og tre oplægsrunder.

Note! Programmet vil løbende blive opdateret her på siden. 

SPOR 1 – Lovgivning og vigtigheden af politisk opbakning og ejerskab på tværs

SPOR 2 – Brugen af data, helhedstænkning og inddragelse af borgerne

08:30-08:40 - Velkommen tilbage

Et hurtigt tilbageblik på de primære anbefalinger fra konferencens første dag, inden vi tager fat på anden og sidste del af konferencen.

08:40-09:40 - Keynote: Klimatilpasning og Danmark’s rolle på internationalt plan (engelsk)

Klimatilpasning er ikke kun højt på dagsordenen i Danmark. Vi skal en tur til Afrika, nærmere betegnet Ghana, hvor klimaforandringerne mærkes helt anderledes og med ekstreme konsekvenser men trods denne forskel kan vi finde løsningerne sammen. Med Danmark’s ønske om at være forgangsnation indenfor klimahandling, skal vi have øjnene spærret op for hvad der sker udenfor Danmark’s grænser. Her er Afrika særlig interessant.

Hør om hvilke udfordringer Afrika står overfor hvad angår klimatilpasning og hvordan dansk erhvervsliv kan spille en rolle.

Dr. John Kingsley Krugu, Executive Director of the Environmental Protection Agency of Ghana

09:40-10:20 - Kilmatilpasning med trivsel og sundhed I højsædet

De beslutninger vi træffer i dag, er med til at fortælle den historie vi vil se tilbage på langt ud i fremtiden. Vi som mennesker er eksperter i at tilpasse os og planeten skal nok overleve, men hvordan hjælper vi hinanden med at skabe en fælles fremtid hvor trivsel og sundhed er i højsædet?

Astrid Oberborbeck Andersen, Aalborg Universitet

Andreas Lyse Brandt, Kystdirektoratet

09:40-10:20 - Vandets kulturhistorie – hvordan genskabes forbindelsen til vand?

Hvordan har vi udviklet os med vandet. Hvornår mistede vi som samfund forståelsen for vandets betydning for mennesket og hvordan genskaber vi denne forbindelse?

10:20-11:00 - Biobreak

Stræk kroppen, træk vejret dybt mens du vender dine reflektioner med de øvrige deltagere. Se dig om i Klimatorium og besøg gerne unge-workshoppen.

11:00-12:00 - Keynote: Politisk tilbageblik på klimatilpasning og klimahandling

Forhenværende minister, Martin Lidegaard, I dag politisk leder for Radikale Venstre vil give et tilbageblik på klimahandling I politisk perspektiv og en indflyvning til hvordan politisk handling vil hjælpe os til at sikre et trygt og sikkert Danmark for vores kommende generationer. Martin Lidegaard var I 2008 med til at stifte Danmark’s uafhængige grønne tænketank, CONCITO.

Derudover har Morten besiddet en lang række af forskellige politiske poster, blandt andet klima-, energi- og fødevareordfører, for ikke at nævne forsvars- og udenrigsordfører. Martin kan uden tvivl give os et nuanceret billede på politisk handling set fra forskellige perspektiver, både I tilbageblik men ikke mindst fremadrettet.

Afslutningsvis vil Morten Lidegaard og Dr. John Kingsley Kurugu fra Ghana sammen snakke om Danmarks rolle på den internationale scene hvad angår klimatilpasning.

Martin Lidegaard, Radikale Venstre

12:00-12:40 - Hvordan skabes ejerskab på tværs?

I 2017 gik 74 byer fra hele verden sammen I det der er kendt under navnet ‘C40’. På baggrund af dette blev ’DK2020’ blev etableret med støtte fra Realdania og næste skridt er nu ’Climate ACT’. Hvad er den primære læring fra dette forløb og hvordan skabes ejerskab på tværs?

Lisa Gerschefski, Region Midtjylland

12:00-12:40 - Danmark – et grønt foregangsland

Varslingssystemet hos DMI bygger på store mængder data – open source – dette gør Danmark ret unik. Danmark har kæmpe fordele sammenlignet med andre steder i verden men ved vi hvor vi er stærke og hvor vi skal sætte ind for at blive et grønt foregangsland, særligt indenfor vand og klimatilpasning?

Mark Payne, DMI

12:40-13:20 - Frokost

Nyd en lækker klimavenlig frokost og networke, i de smukke naturskønne omgivelser ved vandet i Lemvig.

13:20-14:00 - Er tilkendegivelse for handling ensbetydende med handling?

Det er rigtig positivt at vi får formuleret planer og tilkendegiver interesse for handling, men er dette også ensbetydende med at vi handler? Hør Laila Killegaard fortælle om sine erfaringer med kommunal planlægning og klimatilpasning.

Laila Killegaard, Steder Skaber Folk

13:20-14:00 - Varslingssystemer og deres rolle i fremtiden

I 2023 blev DMI tildelt rollen at udarbejde et varslingssystem for oversvømmelser. Dette varslingssystem ventes endeligt færdigt i 2026. Havde det ikke været for dette varslingssystem havde vi måske stået endnu værre under stormfloden 2023. Hør mere om hvor langt vi er med varslingssystemet og hvad vi kan forvente i fremtiden.

14:00-14:40 - Et klimatilpasset landbrug

Landbruget står ofte malet som en stor klimasynder; kvæg der udleder metan, pesticider der forurener, dyrkning af lavbundsjorde, stor skævvridning af dyrkelse af dyrefoder vs. føde til mennesker. Men hvad er det for en klimatilpasset fremtid landbruget arbejder hen imod? Og hvordan kan vi udvikle løsninger sammen?

Tom Heron, SEGES

Jørgen Eivind Olesen, Foulum

14:00-14:40 - Klimatilpasning - gør kagen større

Succesfuld klimatilpasning undgår at skabe nye problemer men i stedet tager hånd om flere samtidig. Blandt andet sundhed og trivsel for ikke at tale om biodiversitet. Hvordan gør vi kagen større? Hvordan kan vi klimatilpasse og samtidig styrke biodiversitet og grønne områder? Hvor batter det at gribe ind og hvad skal vi have særligt fokus på?

Helga Grønnegaard, Urland

14:40-15:00 - Vores løsninger er de unges fremtid

Parallelt med Klimatorium’s Nationale Klimatopmøde arbejder unge med deres fremtidsdrømme. De løsninger der udvikles i dag, er den fremtid de unge ser ind i, derfor skal de unge motiveres og aktiveres til at være med til at dele deres drømme. Hør unge fra videregående uddannelser pitche deres tanker om en klimatilpasset fremtid.

15:00 - Tak for i år!

Det Nationale Klimatopmøde for 2024 afsluttes! Tak for deltagelse!

Oplægsholdere

2024

blank

Martin Lidegaard

Radikale Venstre

blank

Lars Kaalund

Kommunernes Landsforening

blank

Stine D. Arensbach

Rethink

blank

Karsten Arnbjerg-Nielsen

DMI

blank

Astrid Nørgaard friis

Grundfos

blank

Carlo Sass Sørensen

Kystdirektoratet

blank

Claus Hélix-Nielsen

DTU

blank

Mark Payne

DMI

Og mange flere! Listen vil løbende blive opdateret her på siden.

Læs om no-show gebyr

Der er et no-show-gebyr på 250 kr. for konferencen, hvis du som tilmeldt, alligevel ikke deltager og samtidig ikke har afmeldt dig inden den 12. august.

Dette tiltag er for at undgå madspild og sikre, at din plads kan gives til en anden, hvis du ikke kan deltage.

Vi takker for din forståelse og samarbejde!

Praktisk information

Netværksmiddag d. 21. august

Vi byder igen velkommen til Det Nationale Klimatopmødes populære netværksmiddag. I år er der plads til 150 spisende gæster. Tilmelding er først til mølle.

Parking

There are charging stations at Klimatorium, and a number of other Parking spots around here.

Directions from train station to Klimatorium

See route

Your Stay

See overview of hotels

Experience and see

Experience the area

Oplev stemningen

See pictures from previous National Climate Summits

The National Climate Summit is an annual recurring event and always includes a wide range of professional presentations from experts with the latest knowledge and good real-life examples. At the climate summit, you will also participate in professional discussions and be able to contribute your recommendations.
Læs om no-show gebyr

Der er et no-show-gebyr på 250 kr. for konferencen, hvis du som tilmeldt, alligevel ikke deltager og samtidig ikke har afmeldt dig inden den 12. august.

Dette tiltag er for at undgå madspild og sikre, at din plads kan gives til en anden, hvis du ikke kan deltage.

Vi takker for din forståelse og samarbejde!

National Climate Summit 2024
21-22. august 2024 - Klimatorium, Lemvig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Der er ikke flere pladser til Netværksmiddag d. 21. august kl. 19.00 (Egenbetaling: 500 kr.), vil du skrives op på venteliste?

Fortæl os mere om dig

Faglig baggrund
Geografi

Ved tilmelding til Det Nationale Klimatopmøde 2024 giver jeg samtidig samtykke til, at Klimatorium må benytte min e-mail til at sende mig nyheder og information om det kommende Nationale Klimatopmøde. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.
LIVE STREAMING - Det Nationale Klimatopmøde 2024
21-22. august 2024 - Klimatorium, Lemvig
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Fortæl os mere om dig

Faglig baggrund
Geografi

Ved tilmelding til Det Nationale Klimatopmøde 2024 giver jeg samtidig samtykke til, at Klimatorium må benytte min e-mail til at sende mig nyheder og information om det kommende Nationale Klimatopmøde. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.
en_GB