Vand- og klimaprojekter

 

Klimatorium skaber projekter, der styrker den grønne omstilling og løser nuværende klimaudfordringer i samfundet – især indenfor klimaudfordringer, grøn energi, cirkulær økonomi samt vand og miljø.

blank

Find projekter i Klimatorium

Stigende grundvand, terrænsætninger, ekstreme regnmængder og stigende hav- og fjordniveauer – dette er vandudfordringerne i Lemvig-området, og baggrunden for mange af Klimatoriums projekter. Klimatorium arbejder generelt for at styrke den grønne omstilling og tilpasse menneskets liv til de nuværende klimaudfordringer. Det sker med afsæt i FN’s verdensmål – og med at etablere Quadruple Helix-samarbejder mellem det offentlige, private virksomheder, lokale borgere og videns-institutioner – til gavn for både lokalområdet og verdens klima!”

Lars Nørgård Holmegaard, Direktør i Klimatorium

en_GB