Klimatorium – Danmarks internationale klimacenter – deltager på årets Folkemøde på Bornholm i KLs telt.

 Fredag den 17. klokken 09.00

Klimaudfordringer – stigende vandstand som en ressource?

Lemvig Kommune sammen med Klimatorium Danmarks Internationale Klimacenter

Hvordan kan klimaudfordringer vendes til muligheder? Hør politikeren, virksomhedsejeren, forskeren og borgerens bud på løsninger, når vi drøfter stigende grundvand og P2X.

Verdens klimaudfordringer forsvinder ikke af sig selv. De kræver handling fra os alle. For at kloden skal i balance igen, er der brug for, at vi giver mereblank tilbage til jorden, end vi tager.
Selv om forskningsmiljøerne har svar på mange af verdens problemer, bliver meget viden ikke omsat til handling. Derfor har vi inviteret til en dialog mellem politikere, forskere, virksomhedsejere og civilsamfundet – Quadruple Helix Modellen.

Klimatorium præsenterer to udfordringer inden for stigende grundvand og genanvendelig plast i forsyningsrør. De forskellige repræsentanter vil have en dialog omkring mulige løsninger og bliver undervejs i programmet præsenteret for forskellige dilemmaer. Det kan være lovgivning, teknik m.v. – Er der overhovedet en løsning på udfordringerne og hvordan får vi civilsamfundet inddraget?

Viden om arbejdet med klimaudfordringer skal udbredes til civilsamfundet – især til ungdommen. På den måde inddrager vi næste generation i arbejdet og giver dem en stemme i de konkrete løsninger.

Lars Nørgård Holmegaard, direktør i Klimatorium, Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd, Erik Flyvholm (V), Borgmester Lemvig Kommune, Tom Heron, Direktør Niras, Morten Slotved (C), Borgmester Hørsholm Kommune, Kurt Nielsen, Prodekan Aarhus Universitet.

Moderator: Steffen Damsgaard,  Formand for Landdistrikternes Fællesråd

Se link om Kommunernes telt på Folkemødet

Læs mere fra Folkemødets hjemmeside

en_GB