Flere danske virksomheder arbejder med at udvikle nye vandteknologier og teknikker, fx sensorer, rør eller databehandling, som kan bruges til håndtering af vand og spildevand samt klimatilpasning. I Klimatorium arbejdes der nu på et nyt projekt, der vil give SMV’er mulighed for at få testet og demonstreret deres vandteknologiske løsninger i fuld skala i forsyningsnettet.

Danmark er på mange områder verdensførende på vandområdet, men den globale konkurrence er hård og der er derfor udviklet et fyrtårnsprogram for EU-midler, som skal gøre at Danmark går forrest inden for vandteknologi.

Et af Klimatoriums projekter i fyrtårnsprogrammet er at udvikle test- og demonstrationsfaciliteter for SMV’er og start-ups i forbindelse med udvikling af nye vandteknologiske løsninger. I projektet vil Lemvig Vand og Spildevand stille anlæg til rådighed for at teste løsningerne i fuld skala. Herudover vil Wintec Big Steel Solutions, DTU, Region Midt og Klimatorium deltage som projektpartnere.

”Vi søger virksomheder, der ønsker at få afprøvet deres teknologi i en virkelig kontekst, der kan optimere håndtering af vand, spildevand og klimatilpasning – dette særligt med et afsæt udenfor hegnet, ude i forsyningsnettet, hvor der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale”, fortæller projektleder Stefan Nielsen fra Klimatorium.

Som Stefan fortæller er erhvervsfyrtårns-projektet blevet til for at hjælpe SMV’er, men også for at styrke hele vandbranchen:

“At det bliver muligt at teste vandteknologi, vil give et boost til deltagende virksomheder i projektet, men det vil også betyde at vi får udviklet bedre og mere relevante løsninger, som andre kan anvende”, siger projektleder Stefan Nielsen fra Klimatorium.

De rette SMV’er skal nu findes

For at projektet skal lykkes, er det vigtigt, at de rette virksomheder kommer med i projektet.

“Der vil her blive afholdt en række 1-1 møder, hvor vi forsøger at finde de rette matches. Projektet er heldigvis åbent, så der er stor mulighed for at man som virksomhed kan være med til at påvirke, hvordan test og demonstrationsfaciliteterne skal opbygges”, siger Stefan Nielsen.

Næste step i projektet vil herefter være en kortlægning og placering af test og demonstrations udstyret med basis i behovsanalyse hos SMV’er. SMV’er får her mulighed for at komme med input ift. deres aktuelle behov og idéer, så de mest optimale placeringer vælges for testningen.

De rigtige ideer skal findes inden jul, og fra februar 2023 vil man anlægge test- og demonstrationsfaciliteterne og efterfølgende vil testen af de vandteknologiske løsninger påbegyndes med projektafslutning august 2023.

Projektet afsluttes med at blive formidlet bredt og holistisk til hele vandbranchen:

”Projekterne vil blive formidlet i form af fysiske demonstrationsfaciliteter og herudover blive eksponeret gennem Klimatorium i Lemvig, som hvert år har over 10.000 besøgende gæster”, fortæller Stefan Nielsen fra Klimatorium.

 

Hør mere om projektet og deltag som samarbejdspartner

Kontakt projektleder Stefan Nielsen på mail stni@lvs-as.dk

 

 

en_GB