Godt nytår

På Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium, ser vi frem til at søsætte en stribe nye projekter i 2022, der markant styrker indsatsen for klimaet. Flere tendenser og megatrends vil blive afgørende i klimakampen i 2022 – og de kommende år.

Vand i centrum

Vand er et afgørende omdrejningspunkt i klimaindsatsen. Hvert år investeres på verdensplan for 3.000 milliarder kroner. Klimaløsningerne er påkrævede her. Danmark har en unik styrkeposition i verden. Vi skal se på potentialer ”uden for hegnet” ved vandværker, ved at se på mere effektive vandrør, klog kystsikring og grundvand i niveauer, så vi finder bæredygtige løsninger. –

Samarbejde og sektorkoblinger

Klimatorium er et erhvervsfyrtårn, der indgår i tæt samarbejde mellem universiteter, myndigheder, civilsamfundet og erhvervslivet. F.eks. koblede Aalborg Universitet et uges studieforløb specifikt til Klimatorium, hvor de unge tilbragte hele uge 41. De så og mærkede udfordringerne på egen krop. Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) havde i september temadage i huset, hvor de så på løsninger og samarbejdsmetoder.

Vidensdeling og open source-tankegang

Klimakrisen er omfattende og vigtig. Vi skal sørge for vidensdeling og en open source-tankegang omkring data og klimaløsninger. Vi må ikke lukke os om os selv med rigide standarder og lukkede systemer og viden, der ikke kommer i spil. Det bliver afgørende for klimakampen i fremtiden.

SMW og living labs

Som erhvervsfyrtårn sørger Klimatorium for, at små og mellemstore virksomheder i spil. Her er et kæmpe potentiale – nye klimaløsninger og nye klimajobs – det tætte samarbejde og korte vej fra tanke til handling er kendetegnet ved Klimatoriums projekter. Klimaudfordringerne kræver løsninger og resultater fra mange forskellige aktører og konkrete living labs med brugbare og gennemførlige løsninger.

Tænk internationalt

Det globale klimasamarbejde bliver intensiveret i de kommende år. Nye EU-samarbejder fødes. Import og eksport af nye klimaløsninger stiger markant. Klimatorium, der er født ud af et tre milliarder kroner stort EU-projekt, er med i en ny EU-satsning og nye søstre-Klimatorier bygges i New Zealand og Holland. Internationalt udsyn er nøgleordet. Klimatorium er koblet på EU’s store netværk kaldet IURC, som løber frem til udgangen af 2023.

 

5 konkrete områder, der vil udvikle sig i lyntempo i 2022:

PtX

Oliebranchens pension kommer hurtigere, end mange tror. PtX og nye grønne brændstoffer vinder frem med lynets hast. Vi skal være klar med rammebetingelser for PtX, hvor blandt andet et øget vandforbrug kræver stor brug af vand og måske nye former for vandresourcer.

Grøn transport

Batteritog, elbusser, elbiler og grønnere skibsfart og flytrafik indtager overhalingsbanen. Det sætter massivt pres på infrastruktur og grøn strøm.

CIRKULAR ECONOMY

Genbrugsplast og cirkulær økonomi når nye milepæle. Hospitalers engangsforbrug reduceres. Forvandling af gamle fiskenet til stole og emballage bliver normalen. Genbrugsplast bliver til spildevands- og drikkevandsrør. Et kæmpe marked internationalt.

Vand

Vores natur skal beskyttes og forureninger renses. Danmarks største generationsforurening ved Høfde 42 bliver renset for 750 millioner kroner. Det sker samtidigt med udvikling af nye teknologier, der kan løse vandrensningsproblemer generelt og lignende rensningsopgaver i andre dele af verden.

Bæredygtige fødevarer

Landbruget står overfor en forandringsproces. Nye teknologier gør dansk landbrug endnu mere klimaeffektivt med indsatser for at omlægge til plantebaserede produkter. Lavbundsarealer gøres til vådområder. Danmark bliver foregangsland for grøn landbrugsproduktion.

Vi har oplevet 2021 som en stor succes. Vi ser frem til det nye år, hvor klimaudfordringer vendes til klimaløsninger med jobskabelse, eksport og nye muligheder, og hvor en stribe nye spændende projekter søsættes. Sammen løser vi klimakrisen. Godt nytår – med håb om et stærkt klimafokus, udbytterige samarbejder og bæredygtige løsninger.

 

 

Klimavenlige nytårshilsner fra

Direktør Lars Holmegaard og Formand Jørgen Nørby

Klimatorium nytaarshilsen_2021

en_GB