blank

INVITATION: Ministerbesøg + fokus på grøn omstilling af transportsektoren + Generalforsamling

 

Mandag den 26. februar kl. 13.30 sætter Klimatorium fokus på grøn omstilling af transportsektoren. Vi inviterer til en eftermiddag med oplæg, debat og konkrete eksempler på, hvordan vi kan styrke den grønne omstilling indenfor transportområdet.

I forbindelse med arrangementet deltager Transportminister Thomas Danielsen.

Som afslutning af dagen afholder Klimatorium en åben generalforsamling + fælles spisning.

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne til at deltage i eftermiddagens program, eller dele af det. Der er brug for tilmelding ift. spisningen.

 

 

TILMELDING

[ninja_form id=24]

PROGRAM

13.30: Velkomst

Vi lægger ud med velkomst ved Direktør Lars Holmegård og en introduktion til projektet Den Grønne Jyllandskorridor, med både norsk og dansk oplæg.

Den Grønne Jyllandskorridor har store ambitioner om at bidrage til udviklingen af en mere effektiv og miljøvenlig, multimodal transport i Jyllandskorridoren, og skabe synergi mellem passager- og godstransporten.

Vi skal i meget højere grad have flyttet fragt af varer væk fra lastbiler og veje – over på tog.

Vi sætter især fokus på godstransport – og hvordan midt-og vestjyske område bliver en vigtig del af løsningen på grøn transport-omstilling.

14.30 – Mini sessioner:

Efter den fælles optakt er der en enestående mulighed for høre forskellige lokale aktører mfl., som alle arbejder banebrydende med grøn omstilling i transportsektoren.

Her er det bl.a. muligt at møde:

  • Midtjyske Jernbaner – Danmarks første batteritog og fremtidsambitioner for tog-gods
  • Thyborøn Havn – hvordan gør vi klar til den grønne omstilling
  • Skovgaard Energi – PtX som vej til grønne drivmidler til tung transport og samarbejde med Thyborøn Havn..

16.00 – Oplæg fra transportministeren:

Transportminister Thomas Danielsen holder oplæg om grøn omstilling af transportsektoren.

Elever fra 7.- 9. klasse fra Lemtorpskolen har arbejdet med Klimatorium om grøn transport, og elever herfra vil deltage for at vise deres bud på hvordan vi kan skabe forståelse for emnet.

17.00 – Generalforsamling i Klimatorium

18.00 – Fælles spisning (tilmelding nødvendig)

da_DK