KLIMAHISTORIE – KULTURHISTORIE – C2C PROJEKT C24

– Et Coast-to-Coast projekt

Klimaforandringer har i mere end 13.000 år påvirket vores måde at leve på og ændret samfund og bosætning dramatisk. Et landområde i Nordsøen blev godt 6.000 f.kr. oversvømmet. Stedet har tidligere været boplads for jæger- og samlerflok, kendt som Doggerland.

Den ”lille istid” betød i senmiddelalderen store klimaændringer, blandt andet med kolde og regnfulde somre.

Stormfloder har haft betydning for demografi og bosætning. Blandt andet en stormflod i 1824, der brød gennem Agger Tange og banede vejen for en kanal mellem Limfjorden og Nordsøen.

da_DK