Thyborøn Kanal og den Vestlige Limfjord

– C2C Projekt C9

C9 Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord

På grund af klimaændringer oplever vi i Danmark flere storme, mere ekstrem regn, og højere vandstande. Ved såkaldte stormfloder stuves vandet fra Vesterhavet op i den Vestlige Limfjord og forsager  oversvømmelser af de omkringliggende byer.

Projektet blev skabt gennem C2C CC (Coast 2 Coast Climate Challenge).  Formålet med projektet er at sikre syv kommuner omkring den Vestlige Limfjord mod oversvømmelser. Dette gøres ved at indsnævre åbningen mod Vesterhavet, for at begrænse indstrømningen af vand.

Byerne skal sikre sig yderligere. I Lemvig kan man på byens havn se et eksempel på en sådan sikring. En massiv mur, 60-80 cm høj. Muren er støbt i beton og med åbninger, som kan lukkes tæt. Den deler havneområdet i flere mindre rekreative sektioner, og ved højvande i fjorden fungerer muren som en dæmning, der hindrer fjordens vand i at oversvømme den lavtliggende del af byen.

Fakta

Syv kommuner og vandforsyningsselskaber beliggende langs den Vestlige Limfjord er i gang med et samlet projekt, som skal sikre byer og land mod fremtidige oversvømmelser:

Lemvig Kommune, Holstebro Kommune, Morsø Kommune, Skive Kommune, Struer Kommune, Thisted Kommune.

Lemvig Vand, Morsø Forsyning, Skive Vand, Struer Forsyning, Thisted Spildevand, Vestforsyning, Vesthimmerland Vand.

Status: Igangværende projekt

da_DK