Det første, du møder på dit besøg i Klimatorium er…. – øsende regnvejr! Noget af en kontrast til klimacentrets mål om at udvikle løsninger til at imødekomme konsekvenserne af øgede regnmængder, stigende vandstande og grundvandsniveau.

Alt er ikke sjov og ballade. Omvendt kan vi heller ikke leve med udelukkende at skulle løse problemer med dybe furer i panden. Der skal være lidt af hvert – på en udstilling, akkurat som i alle andre af livets forhold.

Så start din tur med det sjove. Gå trygt ind i den lille regnfulde dal, som vi kalder Climate Challenge. Du vil opleve, at du på mirakuløs vis kan styre regnvejret. Du bliver ganske enkelt ikke våd – du har kontrol over klimaet – du kan gå tørskoet gennem dalen og videre rundt på udstillingen.
Teknikken og mekanismerne bag Climate Challenge piller naturligvis det mirakuløse ud af installationen – og fortæller dig lidt om de muligheder, der i dag er på klima-markedet.blank

TEKNIKKEN
Climate Challenge er en installation, som skaber indendørs regnvejr i en
glaskorridor, hvor vandet vil omslutte de besøgende. Uanset om de står stille eller bevæger sig, så vil den besøgende ikke blive våd.
Climate Challenge består af en række 3D-kameraer, der ved hjælp af infrarøde dybdesensorer registrerer, hvor personerne befinder sig. Signalerne bliver gennem computere videresendt til en række ventiler, som åbner og lukker for vandet over de over 13.000 dyser alt efter, hvor der er registreret forskellige dybder.

VANDBEHANDLINGEN
Det regner op mod 8 kubikmeter i timen, og vandet bliver genbrugt. Det
indeholder mineralske salte og kalk, og i takt med fordampningen forbliver disse faste stoffer tilbage. Derfor spædes der hele tiden vand til den eksisterende mængde, så det rette niveau fastholdes. Kalken udviskes gennem en blødgøringsproces, som skifter kalk-ionen ud med en salt-ion, hvilket giver ”blødt” vand.
Vandet renses gennem filtre og dets pH-værdi overvåges. Vand der genbruges bliver mere og mere basisk, som alger elsker at leve i. Derfor tilsættes vandet løbende syre, som opløses og derfor hverken kan ses eller lugtes.

BELÆGNINGEN
Asfalten er en ”permeabel belægning” udviklet af virksomheden NCC. Der er tale om åben asfalt, hvor regnvandet kan trænge igennem. Under belægningen ligger det særlige bærelag, der har så stor dræneffekt, at det kan optage regnvandet efter samme princip som en faskine. På den måde bliver vandet drænet langsomt ud i jorden eller videre til kloaknettet med forsinkelse, så nettet ikke overbelastes.
Veje med permeable belægninger er altid fri for vand – selv under skybrud. Og sidegevinsten er, at vejene oftest ingen afløbsriste, render eller brønde kræver, hvilket gør anlægsarbejdet mindre kompliceret og minimerer omkostningerne.

 

Kernen i Klimatorum er, at klimaudfordringer tages alvorligt, løses med positiv tilgang – og ved at se muligheder frem for trusler.

Først når alle andre muligheder er udtømte – når alle parter er hørt – når alle menneskelige indsatser er afprøvede – STOPPER VI SELV REGNVANDET!

Oplev hvordan i  Klimatorum. Her kan du gå ind i og igennem regnvejr – ganske tørskoet og uden at blive våd!

 

 

da_DK