Optimal klimaløsning

Lokal afledning af regnvand, opsamling af vand og produktion af varme. Tre meget forskellige egenskaber er bygget ind i 50 meter vej

50 meter af vejen Dalbyvej i Hedensted er tilsyneladende en vej som alle andre i en by. Men førstehåndsindtrykket snyder. Vejen kan meget mere end blot føre trafikken frem og tilbage.

Asfalten er permeabel. Vand på vejen samler sig ikke, men siver i stedet ned gennem vejens overflade og forsvinder, så vejbanen altid er tør. Under overfladen er vejen opbygget med lag af forskellige porøse materialer, som kan holde på vandet. I alt kan vejen rumme op til 120.000 liter vand på den 50 meter lange strækning, og herfra bliver vandet ledt ud i et regnvandsbassin.

Vejen genskaber den naturlige nedsivning, som sker i naturen, og forebygger den trussel, store områder med vejbelægning ellers er under regnvejr og skybrud. Ved kraftig regn kan veje og fortove fungere som små floder, hvor vandet strømmer og samler sig med risiko for oversvømmelse.

I vejen er der endvidere lagt to lag af slanger, hvor en kold væske, under frysepunktet, bliver pumpet rundt. Under væskens gennemløb bliver væsken dels varmet op af det regnvand, som siver ned gennem vejen og dels af den omkringliggende jord. I kombination med en varmepumpe viser de første forsøg, at vejen på den måde kan producere størstedelen af den varme, den nærliggende børnehave bruger.

Ved Klimatorium er der også anlagt en ”klimavej” og der forskers videre i Hedensted-forsøget. Du kan oplev Hedensteds klimavej ved hjælp af augmented reality teknik – så download app’en her – du skal bruge flere steder på den øvrige tur rundt på ”Vand uden grænser”. På mobilen kan du se de forskellige lag i vejen, der udgør den optimal 3-i-1 klimaløsning.

Du kan også her afprøve den permeable asfaltbelæg. Sprøjt vand på og se hvor hurtigt det forsvinder.

 

da_DK