Oversvømmelse kan håndteres på mange måder!

Oversvømmelse er ikke et nyt fænomen – og generne kan tackles på mange måder. I 1963 kunne man læse følgende artikel i Lemvig Folkeblad:

I lørdags var der som bebudet bryllup i en af de oversvømmede ejendomme ved Østergade i Lemvig, nemlig hos møbelhandler Magnus Holm, hvis datter, korrespondent Grethe Holm, blev viet i Nørlem Kirke til stud. med. Hemming Hemmingsen. Der havde været tale om, at bruden nok maatte bæres ad det oversvømmede fortov, og Magnus Holm havde bemærket, at han nok maate følge efter i høj hat og lange gummistøvler. Imidlertid fandt han om formiddagen paa at spørge, om civilforsvaret ikke kunne bygge en bro tværs over den oversvømmede Østergade til missionshotellet. Det kunne civilforsvaret nemt klare, og det skete omgaaende. Med sandsække og brædder som byggemateriale blev der slaaet bro tværs over gaden, og ad denne kom bruden – som det ses paa billedet – velbeholdent over den til kanal forvandlede gade sidst paa eftermiddagen, fulgt af sin far i kjole og hvidt samt høj hat – men uden gummistøvler. En stor skare tilskuere havde samlet sig paa det lave vand et stykke derfra for at følge den usædvanlige brudefærd. Efter højtideligheden i kirken kom alle bryllupsgæsterne i procession med musik (trompet) i spidsen over broen i modsat retning, men da var det blevet helt mørkt, saa optoget kunne kun følges i gadebelysningens skær. Blandt bryllupsgæsterne var skuespilleren Kai Holm (brudens farbror), som i aften vi fortælle og læse op i aftenhøjskolen på Harboøre Hotel.

 

 

da_DK