blank

Klimaløsninger

Rollespil

Her bruges rollespil til at få elevernes viden om klimaløsninger sat i spil og også give en smagsprøve på det at præsentere en idé. Netop præsentation arbejdes der mere med under ’Idéudvikling’.
Slutproduktet på opgaven her er et kort interview om det projekt, gruppen arbejder med.

INSTRUKTION:

Klassen deles i grupper på 3-5 elever. Hver af grupperne skal vælge, eller får tildelt et af de fem projekter, der bliver præsenteret i videoerne. Altså: Klimavejen, Satellitprojektet ved Thyborøn, muren mod oversvømmelse i Lemvig, genanvendelse af fiskenet eller en ny metode, til at spare på vandet. Herefter fordeler de to roller i gruppen:

En journalist og en ekspert, der har været med til at lave projektet. Nu skal hele gruppen arbejde sammen om at forberede de to elever til – med hver deres rolle – at lave et interview om projektet. Sammen skal de i gruppen finde ud af, hvad der er det vigtigste at fortælle om netop den løsning, de arbejder med.

Hvad skal journalisten spørge om for at få det med i interviewet? Og hvad skal eksperten svare? Når gruppen i fællesskab har forberedt interviewet, skal de to elever i gruppen, der har fået rollerne, fremføre interviewet for resten af holdet. Afslutningsvis samles op i klassen, f.eks. med spørgsmål som:

 • Hvad er det vigtigste, I har lært af de fem klimaløsninger?
 • Hvad har de til fælles, og hvor er de forskellige? • Hvordan var det at skulle præsenteret sådan en idé?
 • Kan I se en sammenhæng mellem det, I har lært indtil videre
 • Har arbejdet med de tre projekter givet jer nogle gode ideer til andre klimaløsninger, man kunne lave?

Husk: Elevernes notater fra arbejdet med interviewet kan komme op på Vidensvæggen.

blank

OPGAVE OG MATERIALE

Hvis I har mulighed for det, for eksempel hvis eleverne har en computer til rådighed, kan du vælge at eleverne skal optage, redigere og aflevere interviewet digitalt. Her kan optagelserne så afspilles for klassen.

Indsæt lidt mulige spørgsmål som inspiration:

 • Hvordan kan regnvandet komme væk fra klimavejen?
 • Hvorfor er klimavejen god for klimaet?
 • Hvorfor blev muren i lemvig bygget?
 • Hvad er Quadruple Helix?
 • Hvad bruger man satellittens informationer til?
 • Hvorfor er det vigtigt at vide hvordan jorden bevæger sig?
 • Hvorfor er det en god ide at genanvende plastik?
 • Hvad sker der normalt med fiskenet som fiskerne afleverer på havnen?
 • Hvad bruger man vand til derhjemme?
 • Hvorfor sparer det vand når fabrikken bruger de nye stoffer?
blank
da_DK