THYBORØN KANAL OG DEN VESTLIGE LIMFJORD– C2C PROJEKT C9.

– Et Coast-to-Coast projekt.

Klimaændringer og havvandstigninger vil sammen med udformningen af den nuværende Thyborøn Kanal give stormfloder, som får vandet til at stige 60 cm mere end det, vi kender i dag.

En indsnævring af kanalen til 250 meter og 13 meters dybde vil løse problemet over en længere periode. Dermed køber de syv medvirkende kommuner sig tid i forhold til at finde nye teknologiske løsninger.

En række forhold ved projektet skal udredes, inden det sættes i gang. Det drejer sig blandt andet om: Besejlingsforhold, strømforhold samt vandudskiftninger i fjorden.

Fremtiden kender vi ikke,blank og med en indsnævring
af Thyborøn kanal køber vi os tid”.
Lis Ravn Sørensen Coast to Coast
projektleder, Lemvig Kommune

da_DK