KLIMATORIUM – et mødested med en
mission og en vision


Klimatorium’s mission er, gennem samarbejde mellem private og offentlige virksomheder, viden institutioner og civilsamfundet, at udvikle nye løsninger på aktuelle og fremtidige udfordringer indenfor områderne: Kystnære klimaudfordringer, Grøn Energi, Cirkulær Økonomi, Vand og Miljø. Løsninger som kan anvendes og formidles lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Klimatorium’s vision er, at Foreningen Klimatorium anerkendes som et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt kraftcenter for udvikling og formidling af innovative løsninger på de enorme samfundsudfordringer, som de globale klimaændringer forårsager.

 

KLIMASAMARBEJDE


Vand og Klima har et globalt marked på 3000 mia. kr. Det er en sektor, som betyder rigtig meget for Danmark og med en helt klar handlingsplan, som er defineret under Vandvisionen 2025.

Med Vandvisionen 2025 ønsker Danmark at fordoble eksporten af vandteknologi og skabe 4.000 nye arbejdspladser indenfor branchen.
Klimatorium er en af byggestenene til at nå målene for 2025, hvor Danmark skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Danmark skal være vækstcenter for smarte vandløsninger og det hele starter i Klimatorium hvor klimainnovative virksomheder og andre relevante samarbejdspartnere samles i et frugtbart erhvervsmiljø omkring klima, vand, energi og cirkulær økonomi. Gennem Klimatorium’s fantastiske miljø og netværk kan partnerne samarbejde indenfor forskning og uddannelse.

Projekterne bliver fremvist til erhverv og offentlighed gennem Klimatorium’s lokaler i Lemvig, som åbner dørene i 2020. Klimatorium har tæt samarbejde og dialog med internationale partnere og kan derfor hjælpe dansk erhvervsliv, øge deres eksport ved at markedsføre og fremvise danske løsninger og øge klimaturismen.

 

EN DEL AF C2C CC

Klimatorium er en del af Coast 2 Coast Climate Challenge (C2C CC) – et seksårigt klimatilpasningsprojekt, der forløber i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022. Projektet støttes af LIFE-programmet med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio.kr. Dertil kommer alle
anlægsomkostningerne i forbindelse med realisering af de mange løsninger, som udvikles under projektforløbet. Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe en klimarobust region ved: at formulere en fælles langsigtet
strategi blandt de lokale aktører, og ved at implementere de kommunale klimatilpasningsplaner målrettet, idet de nødvendige analyser og aktiviteter koordineres, og ved at identificere og forbedre ressourcer og kapaciteter blandt borgere, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder i vandbranchen.

Projektet gennemføres i en række delprojekter (24 stk.) og tværgående aktiviteter. Forskellige partnere har bragt delprojekter ind i C2C CC. Et af disse delprojekter er Klimatorium.

QUADRUPLE HELIX

Klimatorium er bygget ud fra Quadruple Helix tankegangen.
Herunder skal forstås vigtigheden i samarbejde mellem de fire segmenter:
• Forskning & uddannelseblank
• Det offentlige / regering
• Det private / virksomheder
• Det civile samfund

 

 

Quadruple Helix tankegangen udspringer i Triple Helix, men hvor det civile samfund er tilføjet. Dette er for at understrege vigtigheden i at inddrage borgerne. Det er ikke innovation, der er omdrejningspunkt alene. Det er altafgørende, at man udvikler i henhold til det civile samfunds behov og forespørgsler. Gennem samarbejde mellem de fire
segmenter, finder aktørerne frem til innovative klimaløsninger og formår at formidle et stærkt budskab.

 

Se animationsfilmen og forstå Quadruple Helix!

 

 

da_DK