Eller på godt dansk: Kva-dråble-heliks!

Quadruple Helix er ikke et fænomen alene for Klimatorium og klima-industrien. Det er et udtryk for en demokratisk udviklingsproces, som er en vigtig del af fundamentet for Klimatorium. Det er en proces og en organiseringsform, der sikrer at optimalt mange bliver hørt, kvaliteten er optimal og processerne er i rette faglige hænder.

Konceptet er samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet om at definere udfordringer og finde løsninger.

Det er et mål for Klimatorium, at den videns-, teknologi-, proces- og produktudvikling, der sker i centret, opnår størst mulig samfundsmæssig værdi. Samtidig ønskes, at de konkrete løsninger relateret til klima, vand, bæredygtighed og cirkulær økonomi, der spirer af Klimatoriums arbejde, opfylder civilsamfundets behov og bidrager til at indfri civilsamfundets interesser.

Så, selv om Quadruple Helix er et udtryk, hvor du skal holde tungen lige i munden for at sige det, så hold fast og lær det. Det er en fremtidssikret model for formidling, udvikling og samarbejde.

Se animationsfilmen og forstå Quadruple Helix!