blank

Tak for i år!

Det nationale klimatopmøde 2022

 

17.-18. august // dag 1+2 (Hybrid)

Gense optagelser:

Youth Climate Conference 2022

 

19. august // dag 3 (virtuelt)

Se optagelsen

Børnenes Klimamøde 2022

 

19. august // dag 3 (virtuelt)

Gense optagelsen

Klimatopmøde 2022: Jorden i Balance

Fra forbrugssamfund til regenerativt samfund – fra udfordring til mulighed

Verdens 7,8 mia. mennesker bruger årligt langt flere ressourcer end Jorden kan genskabe på et år. Global Footprint Network oplyser, at i 2021 faldt Earth Overshoot Day den 29. juli. Året forinden var det næsten en måned senere! 

For at vende udviklingen skal der ske radikal forandring af vores levevis. Vi skal tænke anderledes, omlægge ressourceforbrug, produktion, affaldshåndtering og genbrug. Vi skal vænne os til en ny virkelighed med øget fokus på klimatilpasning og begrænsede ressourcer. For at komme i balance er der brug for, at vi giver mere tilbage til Jorden end vi tager. Det er andre ord for den regenerative tilgang. Det er blevet tydeligt, at energipolitik også er sikkerhedspolitik, hvilket helt aktuelt har skabet et momentum for at accelerere den grønne omstilling i Europa.

Dette års Klimatopmøde stiller skarpt på den nødvendige omstilling, samt hvordan vi derigennem kan bidrage til at skabe en bedre jordklode. Fokus er på at vise tilgange og konkrete eksempler, som kan inspirere og vise veje – det er der brug for i Danmark og globalt!

Men kan tankerne realiseres i større sammenhænge? Vi vil udfordre de enkelte oplægsholdere til at fortælle om mulighederne for at skalere og udbrede projektideerne. Ofte er det nemlig sådan, at det er nemmere at lave nye innovative projekter end at implementere en blivende forandring, der kopieres til andre områder.

Tilmeld dig allerede nu. Mulighed for deltagelse fysisk eller virtuelt. Deltagelse er gratis!

blank
FIGUR: Klik for at forstørre…

Klimastafetten sikrer, at får delt de vigtigste konklusioner ogblank anbefalinger fra Danmarks førende klima-konferencer både regionalt og nationalt. Vi skal handle sammen og ikke hver for sig, når det drejer sig om klimaet. 

Det Nationale Klimatopmøde omfatter Faglig og Politisk Topkonference, Børnenes Klimamøde & Youth Climate Confrence. Anbefalinger og konklussioner herfra, er en del af Klimastaffeten, der overdrages til Christiansborg hvert år.

blank
blank
blank
blank

Støttende Partnere:

da_DK