18.-19. august 2021

Det Nationale Klimatopmøde

TEMA: Kan coronakrisen vise os, hvordan vi løser klimakrisen?

Det Nationale Klimatopmøde

Webi

Klimatopmødet

Fagkonference i Klimatorium, med faglighed i højsæde.

– Hvordan kan vi bruge erfaringerne fra pandemien positivt i vores anden globale krise: Klimakrisen?


Hvordan får klimaet samme politiske og økonomiske superkræfter som bekæmpelsen af covid-19?


Hvordan gør vi klimakrisen lige så konkret og relevant for
borgerne som coronakrisen er?
Både i forhold til konsekvenser og mulig handling.

Program

Det Nationale Klimatopmøde 2021 – Med pandemien som løftestang for klimaet

Kan coronakrisen vise os, hvordan vi løser klimakrisen? Pandemien har lært os, hvad vi kan opnå gennem fællesskab, lederskab og global handling. Kan vi bruge det til at nytænke klimaindsatsen? Moderator-parret vejrvært og klimajournalist Nina Bendixen og journalist Kristian Ring-Hansen Holt sikre et skarpt program og gode debatter hele vejen igennem Det Nationale Klimatopmøde og KKR Midt-Klimakonferencen

 blank

blank

KEY NOTE SPEAKER:
Kees Klomp sætter debatten i gang!blank

Kees Klomp (1968) studerede statskundskab og kommunikation ved universitetet i Amsterdam. Efter en succesrig karriere som marketing- og kommunikationskonsulent for de internationale firmaer BBDO, Y&R og TBWA beslutter Klomp at dedikere sit liv til udviklingen af Purpose Economy-praksis i 2006. Purpose Economy er et nyt økonomisk paradigme, der fremmer integreret velvære og system værdi. Klomp
er grundlægger af tænketanken Purpose Economy THRIVE Institute og professor i anvendt videnskab ved Rotterdam University of Applied Science. Klomp skrev 6 bøger om Purpose Economy, herunder den
kommende internationale udgivelse THRIVE, der omhandler det grundlæggende for en ny økonomi skrevet i samarbejde med internationale nye økonomiske tænkere som Kate Raworth, Daniel Wahl, Katherine Trebeck, John Fullerton, Helena Norberg, Charles Eisenstein og Christian Felber

 

Transmissioner fra

DET NATIONALE KLIMATOPMØDE 2021

18. AUG. 2021

Velkomst - Key Note Speaker, Kees Klomp
kl. 09.00-09.10
Velkommen til Klimatopmødet 2021v. bestyrelsesformand Jørgen Nørby og direktør Lars Nørgård Holmegaard. Hele Klimatopmødet faciliteres af Nina Bendixen og Kristian Ring-Hansen Holt.

kl. 09.10-09.30
Åbning af Klimatopmødet
Borgmester Lemvig: Erik Flyvholm sammen med regionsrådsformand Anders Kühnau.

kl. 09.30-10.30
Keynote – Kees Klomp
Hollandske Kees Klomp, professor ved Rotterdam Universitet og stifter af THRIVE Institutettet, ser ind i hvordan vi bruger erfaringerne fra pandemien positivt i klimahåndteringen. Hvad har vi lært? Hvad skal vi undgå? Hvordan er vi påvirkede?

Spor 1 · Fremtidens Forbrug
kl. 10.45-11.45
v. Bente Halkier, professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet og Mikael Bellers Madsen, projektleder CONCITO.
Spor 2 · Fremtidens Klimatilpasning - lokale løsninger
kl. 10.45-11.45
v. Lasse A. Rasmussen, Phd studerende v. Aalborg Universitet og Peter Duus, udviklingskoordinator WSP
Spor 1 · Fremtidens Energisystem
kl. 12.45-13.45
v. Iva Ridjon Skov, lektor Institut for Planlægning, Aalborg Universitet og Niels Buus Kristensen, forskningsleder v. Transportøkonomisk Institut, Oslo
Spor 2 · Tværkommunale- og regionale projekter
kl. 12.45-13.45
v. Henrik Vest Sørensen, teamleder klima og vand v. Region Midtjylland
Spor 1 · Fremtidens Landbrug
kl. 14.00-15.00
v. Tommy Dalgaard, professor v. Institut for Agro-økologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Aarhus Universitet og Hans Roust Thysen, klimachef SEGES
Spor 2 · Paradigmeskifte, corona og innovationstarter
kl. 12.45-13.45
– Tværkommunale- og regionale projekter 
v. Henrik Vest Sørensen, teamleder klima og vand v. Region Midtjylland
Paneldebat + Afrunding
kl. 15.15-16.45
Paneldebat: Biodiversitetskrisen
v. Anders Sanchez Barfod, lektor v. institut for Biologi, Økoinformatik og biodiversitet, Københavns Universitet, Nina Larsen Saarnak, Danmarks Naturfredningsforening, Tommy Dalgaard, professor v. Institut for Agroøkologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Aarhus Universitet og Jakob Aandstad Sørensen, medlem Ungeklimarådet

kl. 16.45-17.00
Afrunding af DAG 1
v. bestyrelsesformand Jørgen Nørby og direktør Lars Nørgård Holmegaard

19. AUG. 2021

RAMMESÆTNING OG DEBAT - KLIMAPOLISK LEDERSKAB I KOMMUNERNE
kl. 09.00-09.10
Velkommen
v. direktør Lars Nørgård Holmegaard. Rammesætning af dagen V. journalist og moderator Kristian Ring-hansen Holt.
 
kl. 09.10-09.45
Åbningsdebat – kriser giver udfordringer og udviklingsmuligheder. Hvilken fremtid ser vi ind i?

Hvordan navigerer vi igennem klimakrise, coronakrise, biodiversitetskrise og hvad kan vi bygge videre på med udgangspunk i vores styrkepositioner for den grønne omstilling i det midtjyske. V. Jesper Theilgaard, Klimaekspert og Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør på Verdens Bedste Nyheder og Hanne Roed, næstformand i Region Midt og medlem af Udvalget for Regional Udvikling.

 
kl. 09.45-10.10
Klimapolitisk lederskab i kommunerne
Bæredygtig ledelse og politisk ledelse af klimadagsordenen i forlængelse af COVID-19 pandemien kræver et nyt ledelsesparadigme og diskussion af rollefordelingen mellem kommune, byråd, ledelse, drift, borgere og virksomheder. V. Peter Rathje, adm. direktør for ProjectZero i Sønderborg Kommune og Henrik Müller, klimachef i Aarhus Kommune og formand for Kommunalteknisk Chefforum Klimafaggruppe, Morten Westergaard, klimachef i Middelfart kommune og Lone Belling, bæredygtighedsrådgiver og ledelseskonsulent

(Streames fra KKR Midtjyllands Klimakonference i Skive)

REGENERATIV LEDELSE – FREMTIDENS KLIMALEDERSKAB
kl. 10.30-11.30

v. Laura Storm, international ekspert i ledelse og bæredygtighed og forfatter til roste bog ”Regenerative Leadership”

KLIMATOPMØDETS KONKLUSIONER: HVAD HAR VI LÆRT AF PANDEMIEN? + AFRUNDINg
kl. 12.30-12.45

Opsamling på indhold og overgang til den politiske debat og input til klimastafet.


kl. 13.00-13.45
Debat – Fremtidens klimapolitiske lederskab med pandemien som løftestang
Thomas Danielsen, folketingsmedlem (V), Theresa Scavenius, lektor i klimapolitik v. Aalborg Universitet og Monika Skadborg, medlem Ungeklimarådet

kl. 13.45-14.00
Afrunding af topmødet i Lemvig
– Vi giver stafetten videre v. direktør Lars Nørgård Holmegaard
da_DK