C2C CC AFTER LIFE – OPSTART AF VIRKSOMHEDER

Projektet skal skabe muligheder og rammer for, at iværksættere kan starte egen virksomhed inden for vandteknologi og klimatilpasning.

Der vil i projektet blive udarbejdet en række koncepter, der drager erfaringer fra det større klimatilpasningsprojekt Coast2Coast Climate Challenge (2017-2022), som iværksættere kan bygge videre på. Sammen med Region Midt og Erhvervshus Midtjylland kortlægges og synliggøres mulighederne på både nationalt og internationalt niveau i forhold til at opskalere både startups og etablerede SMV´er.

Klimatorium vil i spidsen være bindeled mellem SMV’er/startups og den efterspørgsel, der er på potentielle løsninger og udfordringer og kan tilbyde iværksættere et tæt samarbejde og indgang til netværk og forbindelser i det eksisterende erhvervsliv.

blank

Målsætning

1. Konceptbeskrivelse udarbejdes, samt identifikation og beskrivelse af de koncepter, der fra en start bør kunne tilegnes/afprøves fra fire udvalgte C2C-projekter, der kan benyttes af startups og iværksættere.
2. Identifikation og analyse af, hvilke opgaver der kan varetages af virksomheder: Hvad er de nye teknikker? Kan vandet bruges på en anden måde? Er der nye teknologier? Hvordan kan erhvervslivet bruge de smarte løsninger til at gøre noget nyt?
3. Identifikation af de fysiske anlæg, der giver det bedste potentiale at bygge videre på.
4. Opbygning af Story Map og formidling af viden og teknologier inden for klimatilpasning til både iværksættere og up-coming SMV’er, samt kortlægning og beskrivelse af det videre arbejde til fase 2.

Brand Name
Brand Name
Brand Name
blank

 

Kontakt Klimatorium

Projektleder Niklas Knoth

Mail: nikn@klimatorium.dk

Telefon: 24635331

Brand Name
Brand Name
en_GB