Projects > Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi > Ren drikkevandsressource

Ren drikkevands-ressource – et digitalt og fysisk living lab

Drikkevandsmagasinerne på nationalt og internationalt plan skal beskyttes. Dette kræver en øget opmærksomhed på samling af viden inden for behandling og oprensning..

Projektet ‘Ren Drikkevandsressource’ startede med en idé om at lave en både fysisk og online platform – udformet som et levende laboratorium – hvor nationale og internationale interessenter kan blive klogere på, hvordan vi håndterer ren drikkevand i Danmark.

Målet er at vise, hvordan danske eksperter arbejder med vand, ikke kun i små projekter, men også i en større sammenhæng. Vi vil gerne gøre det lettere for virksomheder at sælge deres løsninger til udlandet og samtidig styrke de enkelte løsninger ved at vise, hvordan de passer ind i en større plan.

Projektet involverer en række nøgleaktører, herunder GEUS, NIRAS, Region Midt, Aarhus Universitet, samt flere virksomheder som NIRAS, Rambøll, AGS, AGI, SkyTEM og I-GIS.

Disse aktører har bidraget til proof of concept-platformen.

En digital prototype er udviklet. Den udviklede online udstillingsplatform er tilgængelig i en pilotversion og er et resultat af samarbejdet mellem flere aktører.

Læs mere om Living Lab

Som en del af projektet er workshoppen, GeofysikDag, blevet afholdt den 7. juni 2023. Workshoppen tiltrak deltagelse fra 18 ud af 20 SMV’er, der aktivt bidrog til projektet. Der blev demonstreret case-områder og den digitale platform, og en omfattende undersøgelse af behov, indtryk og relevans blev gennemført.

blank

I projektet er to potentielle case-områder blevet nøje undersøgt og udpeget til et kommende Living Lab for rent drikkevand. De to lokationer er syd for Trige og øen Endelave. Disse områder er valgt på grund af deres komplekse geologi og hydrogeologiske udfordringer, herunder problemstillinger som saltvandsindtrængning, beskyttelse og mængder. De repræsenterer også logistiske forskelle, hvor Trige er let tilgængeligt og tæt på infrastruktur, mens Endelave udgør et mere afsides udflugtsmål med mulighed for at kombinere naturoplevelser med geologisk indsigt.

blank

Kort over Endelave

Projektet har oplevet stor interesse, især fra mindre virksomheder. De ser muligheder for at starte nye forretninger og især har fået styrket viden, hvilket åbner op for nye initiativer i vandsektoren og forventes at bidrage til øget vækst hos SMV’er.

Resultaterne fra dette projekt vil blive videreført til fase 2 af erhvervsfyrtårnet, såfremt det kan støtte det videre arbejde. Desuden planlægges det, at arbejdet og resultaterne også vil blive integreret i andre udviklingsprojekter, og dermed bidrage til en vedvarende udvikling inden for rent drikkevand.

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
blank

 

Kontakt Klimatorium

Projekt- og udviklingschef: Albert Jensen

Mail: alje@lvs-as.dk

Telefon: 40304570​

Brand Name
Brand Name
en_GB