Projects > Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi > Den grønne vandarbejder

DEN GRØNNE VANDARBEJDER

Der er i høj grad behov for opkvalificering af arbejdskraft på alle niveauer, hvis vi skal udvikle, anvende og vise bæredygtige vandteknologiske løsninger og løse nuværende og fremtidens vandrelaterede klimaudfordringer. Dette gælder for vandvirksomheder i hele organisationen – fra fagmedarbejdere til ledelse og bestyrelse – og ikke mindst også hos myndigheder – fra menig medarbejder over ledelse til politisk niveau og hos rådgivere.

Målgruppen for dette projekt er primært anlægsfolk og kloakmestre samt driftspersonale i kommuner og forsyninger, der har en faglig relevant uddannelse, men mangler de rette grønne kompetencer.

blank

Målsætning

1. Behovsafdækning for digitale feltværktøjer, e-learning og info-materiale om vandhåndtering i det åbne land.
2. Møderunde hos relevante virksomheder for at afdække status, ønsker og behov for opkvalificering.
3. Kompetenceudviklingskursus af medarbejdere i vandhåndtering i det åbne land.
4. Aktiviteter til styrkelse af ledelseskompetencer indenfor klimatilpasningsmarkedet.

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
blank

 

Kontakt Klimatorium

Projektleder Isa Schipperheijn

Mail: isa@klimatorium.dk

Telefon: 61 62 83 25

Brand Name
Brand Name
en_GB