HORSENS BYCENTRUM – C2C PROJEKT C14.

– Et Coast-to-Coast projekt.

Horsens Kommune arbejder konkret med følgende løsningsmodeller for at klimasikre det lavtliggende bycentrum:

En ny omfartsvej rundt om Horsens, der skal fungere som en dæmning mod Horsens Fjord, og eliminere risikoen for oversvømmelser. Dæmningen dimensioneres til at kunne klare stigningen i vandstanden op til 2,6.
På indersiden af dæmningen etableres bassinløsninger, der skal opsamle vand fra baglandet af Horsens og fra de tre
vandløb, som strømmer gennem byen.
Innovative løsninger, der kan lede de stigende nedbørsmængder væk fra gader og veje i den indre del af Horsens by.

”Vi skal i fremtiden lære, at vandet er vores ven og ikke
vores fjende”
Projektleder Rasmus Rønde Møller

da_DK