Klimatorium har nu igangsat fase 2 af udviklingen af Klimatorium Living Lab i Lemvig Kommune. Living Lab’et fungerer som en platform for SMV’er og universiteter til at teste og demonstrere nye vandteknologier i fuld skala – tæt på virkeligheden. Med et separatkloakeret forsyningsområde på 508 km² er det verdens største Living Lab.

 

Living Lab’et i Lemvig understøtter innovation inden for vandteknologi med særligt fokus på klima-, miljø- og forsyningsudfordringer. Målet er at udvikle et mere bæredygtigt samfund baseret på en bæredygtig vandcyklus.

I fase 2 vil Living Lab’et udbygges med flere spots, og eksisterende spots vil blive forbedret for yderligere at styrke innovationen og eksporten af vandteknologiske produkter.

Der er flere delaktiviteter i projektet, som alle muliggør nye forretningsmuligheder for SMV’er:

  •  Problemvand: Udvikling af en bæredygtig vandforsyning baseret på terrænnært grundvand, med initialt fokus på vand til PtX (Power-to-X), som senere skal udvides til mere generel anvendelse som “teknisk vand”.
  • Vandforsyning til PtX: En case i Lemvig Kommune vil demonstrere en cirkulær løsning for at forsyne et 10MW PtX-anlæg med vand fra alternative kilder end grundvand/drikkevand.
  • Cirkulære forretningsmodeller i forsyningsbranchen: Fokusering på genanvendelse af plast og udvikling af produkter med genanvendt plast til brug i forsyningsbranchen.
  • Digitalt vandkredsløb: Anvendelse af GIS-platforme for bedre indsigt i forsyningsnettet, herunder dets tilstand, belastning og vedligeholdelse.

Blandt de økonomiske partnere i fase 2 er Skovgaard Energy, CLEAN, Aarhus Universitet, VIA University College og SEGES. Derudover deltager Lemvig Kommune, Holstebro Kommune samt studerende fra KU Edea og GEO som samarbejdspartnere. De første SMV’er er allerede onboardet og klar til at bidrage til udviklingen af test- og demonstrationsfaciliteterne, så de matcher aktuelle behov for innovation og eksport. Living Lab’et forbliver åbent for interesserede SMV’er, der ønsker at teste og demonstrere deres nye vandteknologier eller deltage i udviklingen af nye forretningsmuligheder.

Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi er under løbende udvikling og består af to centrale platforme:  Water Valley Denmark i øst og Klimatorium i vest.

Se pdf med Klimatorium Living Lab her:
https://klimatorium.dk/wp-content/uploads/2024/07/Klimatorium-Living-Lab-1.pdf

Bliv en del af Verdens største Living Lab

Kontakt projektleder Allan Hedegaard:
Mail: alhe@klimatorium.dk
Mobil: 2059 9246

 

blank

I maj mødtes partnere i projektet for at diskutere projektaktiviteterne omkring problemvand til PTX og mulighederne for at udbygge det dynamiske Living Lab.

da_DK