I dag var en spændende dag, hvor GRUNDFOS, NIRAS, VIA University College, Erhvervshus Midtjylland, Lemvig Kommune, Herning Vand, Aarhus Kommune og flere andre nøglespillere inden for vandteknologi samledes til et møde i styrekomiteen for Erhvervsfyrtårn for vandteknologi i Klimatorium.

Se kort interview fra dagen med Ulrik Gernow, COO fra Grundfos og Jørgen Nørby, Bestyrelsesformand i Klimatorium.

Erhvervsfyrtårnet for Vandteknologi er et af de otte nationale erhvervsfyrtårne i Danmark, og Klimatorium er sammen med Water Valley Denmark en af de to bærende platforme i fyrtårnet.

Initiativet samler hele den danske vandsektor og etablerer stærke partnerskaber mellem forsyninger, erhvervslivet, vidensinstitutioner, offentlige aktører og innovative små og mellemstore danske virksomheder.

Vores mål er ambitiøst: Vi vil fordoble eksporten af vandteknologi fra 20 til 40 milliarder DKK inden 2030 og skabe nye arbejdspladser i Danmark.

Indtil nu har vi modtaget ca. 108 mio. kr. i bevillinger til en række innovative udviklingsprojekter, der dækker områder som kvalificeret arbejdskraft, test/demo, data/datadeling, forsknings-/innovationssamarbejde, grøn omstilling, iværksætterøkosystem og eksportfremme.

I fase II af Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi, som strækker sig fra 2023 til 2026, vil vi bl.a. sætte fokus på områder som dataspace, living labs, challenge-driven innovation, kompetenceløft og promovering af vandsektoren.

Vi ser frem til at fortsætte vores arbejde med at styrke vandteknologiindustrien i Danmark og bidrage til en bæredygtig fremtid for vandressourcerne.

da_DK