Søjlen med den enestående historie

Lag på lag, på lag, på lag…. – hvad fortæller det os, at der er lagt de mange lag ovenpå hinanden i en 2,5 meter høj, gennemsigtig søjle? Ja faktisk en ganske enestående historie.

Projektleder hos Lemvig Vand A/S Bo Hviid Nielsen’s nysgerrighed tilbage i 2015 gjorde, at han kom i dialog med Naturstyrelsen. Han ville gerne vide mere om de boringer, han havde konstateret, at styrelsen var i gang med. Det endte med, at Lemvig Vand fik lov til at overtage de to boringer, og Bo prøvede og testedes derefter i de følgende tre måneder.

Helt nede i 230 meters dybde stødte boringen på et ferskvandsmagasin, der formentlig strækker sig helt ud under Nordsøen.

Det var i sig selv et godt fund, men det spændende var, at der oven over var et 50 meter lag ler, som fungerer som en virkelig god membran, der hindrer affalds- og giftstoffer i at trænge igennem. Der blev foretaget analyser, og det viste sig, at der var tale om godt vand. Rigtig godt vand, endda. Mange vil påstå, at det er Danmarks bedste! Og der var masser af vand.

Der er et stort tryk i det 230 meter dybe hul med en diameter på 600 mm. Vandet presses op mod overfladen, så det faktisk kun er de sidste 24 meter, at der skal pumper til at klare arbejdet.

Under boringen blev siderne foret med lertypen bentonite, så siderne ikke styrtede sammen, og efterfølgende blev der ført et pvc-rør med en diameter på 315 mm og med filter ned – og røret blev lukket med et låg, så man sikrede, at det alene blev det meget rene vand fra dybet, der kom op.

Bo Hviid Nielsen fortæller ofte skoleklasser om vandværk og om spildevandsanlæg. Denne historie om den dybe boring og det store ler lag ville han gerne illustrere, og derfor gik han i gang med et gevaldigt arbejde, der strakte sig over tre måneder. For hver meter ned i hullet har Bo hentet 3 kg aflejret jord/ler/sand – møjsommeligt tørret det for så til sidst at knuse det og placere det lag på lag i det gennemsigtige rør, så man se og fornemme det 230 meter lange forløb ned til ferskvandsmagasinet.

da_DK