NORDIC d i a l o g u e

03maj9:3016:00NORDIC d i a l o g u e

Detaljer om arrangement

KONFERENCE MED FOKUS PÅ KLIMAFORANDRING OG KYSTSIKRING

Ansvarsplacering og fordeling af de økonomiske omkostninger i forbindelse med sikringen af landets kyststrækninger

Sted: Klimatorium, Lemvig

Deltagerpris: Kr. 2.775.-

Tilmelding: info@klimatorium.dk

 

BAGGRUND

Ifølge FN’s klimapanel forudser man, at verdenshavene vil kunne stige med op til to meter inden år 2100, hvis iskappen på Antarktis kollapser, og det er dobbelt så meget som først antaget. Skulle FN få ret i sine beregninger og forudsigelser, vil flere danske kommuner blive alvorligt berørt.

Miljøstyrelsen har efterfølgende beregnet, at flere af landets kommuner vil komme til at stå under vand, herunder halvdelen af Tårnby Kommune og Tønder Kommune, men også Esbjerg Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Lemvig Kommune vil skulle ruste sig mod de stigende vandstande, ligesom det samme vil gøre sig gældende for Nordfyns Kommune.

Med det formål at dæmme op mod oversvømmelse har regeringen, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet truffet beslutning om at afsætte yderligere 350 millioner kroner til at beskytte landets mest udsatte kyststrækninger, og som skal række frem til 2023.

Af de yderligere tildelte ressourcer er nogle af disse dog på forhånd afsat til at fodre kysten med sand ved kyststrækningen i Hjørring Kommune og på en 60 kilometer lang strækning mellem Hundested og Helsingør, ligesom også tre diger ved Vadehavet får tildelt en del af støtten. De tilbageblevne midler vil kunne ansøges af andre kommuner med udsatte områder og/eller kyststrækninger. 

Hvor beslutningen om tilførsel af yderligere ressourcer til sikringen af landets udsatte kyststrækninger er både god og rigtig, er tiltaget omvendt langt fra tilstrækkeligt, ligesom statens involvering og engagement stadig er ovenud beskedent. Ikke blot i forhold til at påtage sig det økonomiske medansvar, men også statens involvering og engagement når det handler om at skabe sammenhæng og koordinering på nationalt plan.

Hvorvidt det af Folketinget igangsatte initiativ til udarbejdelse af en national handlingsplan, faktisk vil komme til at indrømme staten en styrende og/eller koordinerende rolle, som det er tilfældet i andre lande vi normalt sammenligner os med ville være oplagt og naturligt, er stadig at afvente.

Ikke desto mindre er det intentionen med klimakonferencen på det nye nationale Klimatorium i Lemvig at bidrage til de videre overvejelser og drøftelser om indholdet i en kommende national handlingsplan, herunder ansvarsplaceringen og fordelingen af de økonomiske omkostninger mellem stat, kommune og lodsejere m.fl.

Venligst bemærk at der er pladsbegrænsning selvom vi ikke er underlagt forsamlingsforbuddet, og at ”først til mølleprincippet” derfor er gældende, ligesom de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer udstukket af sundheds-myndighederne i forbindelse med covid-19 selvsagt vil blive fulgt, så din deltagelse på konferencen vil kunne finde sted i trygge rammer og omgivelser. 

 

PROGRAM

Kl. 09.30-10.00: Velkomst

 • Preben Bonnén, Politisk faglig chef, NORDIC dialogue
 • Jørgen Nørby, Formand, Klimatorium og Region Midtjyllands Regional Udvikling

Kl. 10.00-10.15: Åbningstale

 • Dan B. Jørgensen, Klimaminister*

Kl.10.15-10.45: Introduktion

 • Henrik Steinicke Nielsen, Direktør, Kyst-havneviden, Lemvig
 • Lisa Sørensen, projektleder på Lemvig Kommune og på Coast to Coast projekterne
 •  – Case 1: Klimatilpasning af kystbeskyttelse af Bogense, Nordfyns Kommune
 •  – Case 2: Klimatilpasning af sommerhusområder, Sunddraget nord for Struer
 •  – Case 3: Klimatilpasning af vestlige Limfjord indsnævring af Thyborøn kanal

Kl. 10.45-11.00: Pause

Kl. 11.00-12.00: TEMA I:

Hvad er statens og forskningens forventninger til klimapåvirkninger fremadrettede?

 • Oplæg ved Martin Olesen, Klimaforsker og Ph.d., Danmarks Meteorologiske Institut, København
 • Oplæg ved Tobias Johan Sørensen, Klimaanalytiker, CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank, København* 4
 • Debat

Kl. 12.00-12.30: Frokost

Kl. 12.30-13.30: TEMA II

Hvordan foretage optimal klimatilpasning og hvad er de reelle økonomiske omkostninger?

 • Oplæg ved Karsten Arnbjerg Nielsen, Professor, Institut for klimatilpasning, Danmarks Tekniske Universitet, København
 • Oplæg ved Hans Sanderson, Seniorforsker og Ph.d., Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
 • Debat

Kl. 13.30-13.45: Pause

Kl. 13.45-14.45 TEMA III

Hvem skal finansiere og hvem vil profitere af kystsikringen?

 • Oplæg ved Anders Brændholt Rasmussen, Ingeniør, lodsejer og formand for Grundejerforeningen i Seden Strandby, Odense
 • Oplæg ved Henriette Soja, Partner og advokat, Advokatfirmaet Horten
 • Debat

Kl. 14.45-15.00: Pause

Kl. 15.00-16.00: TEMA IV

Hvordan fordele ansvaret og omkostningerne for sikring af landets udsatte kyststrækninger?

 • Oplæg ved Erik Flyvholm, Borgmester, Lemvig Kommune
 • Oplæg ved Kirsten Halsnæs, Klimaøkonom, Danmarks Tekniske Universitet, København*
 • Debat

Kl. 16.00: Konkluderende bemærkninger

Reception og forfriskninger

*) Afventer bekræftelse

Læs mere

Tid

3. may 2021 9:30 - 16:00(GMT+02:00)

Indsend Kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

da_DK